Q3 2008 - Resultat till och med 30 september 2008

Q3 2008 - Resultat till och med 30 september 2008

Stockholm
October 21, 2008
13.00 CEST
MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2008

21 oktober 2008 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (OMX Nordiska Börs Large Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det tredje kvartalet och årets första nio månader 2008. HÖJDPUNKTER TREDJE KVARTALET • Försäljningen ökade med 13% till 2.960 (2.612) Mkr • Koncernens rörelseresultat ökade med 38% till 574 (416) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 19% (16%) • Koncernens kassaflöde från rörelsen ökade med 49% till 275 (185) Mkr • Resultatet efter skatt ökade med 39% till 405 (292) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 38% till 6,07 (4,39) kr • Förvärv av 100% av Nova Televizia i Bulgarien för 620 miljoner euro (slutfört efter kvartalets slut) • Ny kreditfacilitet om 3,0 miljarder kr tecknad i syfte att finansiera förvärvet av Nova Televizia i Bulgarien samt ge fortsatt finansiell flexibilitet HÖJDPUNKTER ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER • Försäljningen ökade med 15% till 9.320 (8.083) Mkr • Koncernens rörelseresultat exklusive engångsposter ökade med 31% till 1.852 (1.416) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 20% (18%) • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2.925 (1.416) Mkr (inklusive en nettovinst på 1.150 Mkr från försäljningen av ryska DTV-gruppen samt en icke kassapåverkande nedskrivning av tillgångar i affärsområdet Online på 76 Mkr) • Koncernens kassaflöde från rörelsen uppgick till 1.304 (642) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 2.400 (970) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 35,87 (13,88) kr Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: "Vi har levererat ytterligare ett kvartal med rekordhöga resultat, stark tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt, goda marginaler och fortsatta investeringar i befintliga och nya verksamheter. Vår mediehusstrategi har skapat ett tydligt momentum för oss på de välutvecklade och starkt konkurrensutsatta nordiska marknaderna, med ökande penetrationsnivåer, ökande tittar- och marknadsandelar samt fortsatt utveckling av vår kanalportfölj. Våra kanaler är nu mer tillgängliga än någonsin tidigare och vi har adderat ytterligare innehåll och fler tjänster till vårt betal-TV erbjudande för satellit. Resultatet vittnar om potentialen i vår strategi, som vi även applicerar på våra verksamheter i tillväxtmarknader. Förvärvet av Nova i Bulgarien ligger i linje med strategin att investera i välpositionerade tillgångar i marknader med hög tillväxt. Sammanslagningen av Nova med vår befintliga verksamhet i Bulgarien skapar en storskalig och väldifferentierad marknadsposition. Vi fortsätter att utvecklas i linje med de femårsmål vi satte upp 2007 och har en finansiell flexibilitet att kunna göra fortsatta investeringar för att expandera vår verksamhet och öka aktieägarvärdet framgent.” Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 CET. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Internationellt: +44 (0) 20 7806 1966 Sverige: +46 (0) 8 5051 3643 USA: +1 718 354 1391 Kod för åtkomst av telekonferensen: 5604659 För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se. En återuppspelningsfunktion finns tillgänglig i sju dagar efter telefonkonferensen. Använd följande nummer för att ta del av uppspelningsfunktionen: Internationellt: +44 (0)20 7806 1970 Sverige: +46 (0)8 5876 9441 USA: +1 718 354 1112 Uppspelningskoden är: 5604659# *** För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Mathias Hermansson, finanschef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker – Matthew Hooper / Oscar Hyléen Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor – Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se Informationen i denna delårsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2008 klockan 13.00 (CET).

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf