Q2 2009 - Resultat till och med 30 juni 2009

Q2 2009 - Resultat till och med 30 juni 2009

Stockholm
July 22, 2009
13.00 CEST
22 juli 2009 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det andra kvartalet och första halvåret 2009.

Höjdpunkter andra kvartalet • Försäljningen ökade med 8% till 3.584 (3.318) Mkr • Stabilt rörelseresultat på 588 (591) Mkr exklusive 1.164 Mkr i vinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 • Resultatet före skatt uppgick till 566 (621) Mkr exklusive 1.164 Mkr i vinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 • Resultatet efter skatt uppgick till 436 (438) Mkr exklusive 1.160 Mkr i nettovinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 • Resultatet per aktie före utspädning 6,45 (23,90) kronor inklusive vinst från avyttrade DTV-gruppen • Utbetalning av 329 Mkr (5 kronor per aktie) i kontant utdelning Höjdpunkter första halvåret • Försäljningen ökade med 9% till 6.920 (6.360) Mkr • Rörelseresultatet uppgick till 822 (1.170) Mkr exklusive 1.181 Mkr i vinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 • Resultatet före skatt uppgick till 760 (1.187) Mkr exklusive 1.181 Mkr i vinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 • Resultatet efter skatt uppgick till 582 (829) Mkr exklusive 1.166 Mkr i nettovinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 • Resultatet per aktie före utspädning 8,65 (29,68) kronor inklusive vinst från avyttrade DTV-gruppen Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Affärsklimatet fortsatte att vara svårt i det andra kvartalet, med tryck på reklambudgetar i samtliga länder och TV-bolag som redovisade påtagliga intäktsfall. Våra fri-TV-verksamheter fortsatte dock att överträffa sina konkurrenter och tog ytterligare tittar- och marknadsandelar, samtidigt som våra betal-TV-verksamheter fortsatte att demonstrera sin uthållighet, med ökad försäljning och ARPU. Koncernens totala försäljning ökade i det andra kvartalet både i rapporterad valuta och vid konstanta växelkurser, samtidigt som resultatet från löpande verksamheter var stabilt och varje affärsområde redovisade positiva resultat. Vår balanserade mix av intäkter från abonnemang och reklam i ett flertal länder genererar sunda kassaflöden och tillåter oss att investera där vi ser möjligheter för tillväxt på medel- och lång sikt. Vi har därför fortsatt att addera nya kanaler och investera i våra programtablåer, för att ytterligare förbättra våra marknadspositioner i den pågående nedgången och dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen av TV-marknaderna i Europa medför. Samtidigt drar vi nytta från de besparingar vi har introducerat över hela koncernen och vi har framgångsrikt refinansierat koncernens enda skuld som föll för återbetalning före 2011. Vi har betalat en utdelning för 2008 och har låga nivåer av nettoskuld, vilket sätter oss i en stark och flexibel position framöver.” Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 CET. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Sverige: +46 (0)8 5352 6407 Internationellt: +44 (0)20 7806 1956 USA: +1 718 354 1388 Kod för åtkomst av telekonferensen: 4902440 För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se. En återuppspelningsfunktion finns tillgänglig i sju dagar efter telefonkonferensen. Använd följande nummer för att ta del av uppspelningsfunktionen: Sverige: +46(0)8 5876 9441 Internationellt: +44 (0)20 7806 1970 USA: +1 718 354 1112 Uppspelningskoden är: 4902440# ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf