Q2 2008 - Resultat till och med 30 juni 2008

Q2 2008 - Resultat till och med 30 juni 2008

Stockholm
July 22, 2008
13.00 CEST
22 juli 2008 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (OMX Nordiska Börs Large Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det andra kvartalet och första halvåret 2008.

HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET • Försäljningen ökade med 17% till 3.318 (2.843) Mkr • Koncernens rörelseresultat (exklusive engångsposter) ökade med 26% till 673 (532) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 20% (19%) • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1.756 (532) Mkr (inklusive en nettovinst på 1.159 Mkr efter försäljningen av ryska DTV-gruppen samt en icke kassapåverkande nedskrivning av tillgångar i affärsområdet Online på 76 Mkr) • Koncernens nettokassaflöde från rörelsen närapå fördubblades till 986 (518) Mkr • Resultat efter skatt 1.598 (362) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 23,90 (4,95) kr HÖJDPUNKTER FÖRSTA HALVÅRET • Försäljningen ökade med 16% till 6.360 (5.471) Mkr • Koncernens rörelseresultat (exklusive engångsposter) ökade med 27% till 1.269 (1.001) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 20% (18%) • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2.351 (1.001) Mkr (inklusive en nettovinst på 1.159 Mkr efter försäljningen av ryska DTV-gruppen samt en icke kassapåverkande nedskrivning av tillgångar i affärsområdet Online på 76 Mkr) • Koncernens nettokassaflöde från rörelsen mer än fördubblades till 1.029 (458) Mkr • Resultat efter skatt 1.995 (678) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning ökade till 29,68 (9,50) kr • Försäljningen av den ryska DTV-gruppen till CTC Media för en kontant köpeskilling på 395 miljoner amerikanska dollar på en kontant- och skuldfri basis Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: "Resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2008 var återigen på rekordnivåer, såväl när det gäller försäljning som lönsamhet. Detta är det femtonde kvartalet i rad som MTG visar tvåsiffrig försäljningstillväxt. Resultatet återspeglar en stark utveckling för vår fri-TV-verksamhet, som har fortsatt att ta marknadsandelar och dra nytta av strukturella förändringar och exponering mot tillväxtmarknader. Vår betal-TV-verksamhet präglas av stigande ARPU-nivåer, nya kanaler och tjänster, och en breddning till nya distributionsplattformar. Kostnaderna är fortsatt under kontroll och vi har ett starkt kassaflöde. Vår integrerade struktur, som innebär att vi är både ägare av innehåll och distributör, vår balans mellan abonnent- och reklamintäkter i kombination med vår geografiskt diversifierade marknadsnärvaro, gör att vi är väl positionerade för att kapitalisera på de pågående förändringarna inom mediebranschen. Vårt resultat visar tydligt att vi utvecklas i linje med våra femårsmål, samtidigt som vår kassa ger oss en flexibilitet att investera i nya verksamheter och skapa ytterligare avkastning för våra aktieägare framgent.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Mathias Hermansson, Finanschef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker – Matthew Hooper / Oscar Hyléen Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor – Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se Informationen i denna delårsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2008 klockan 13.00 (CET). MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ungern, Slovenien och på Balkan. MTGs TV-tillgångar når över 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf