Q2 2007 - Resultat till och med 30 juni 2007

Q2 2007 - Resultat till och med 30 juni 2007

Stockholm
July 24, 2007
13.00 CEST

Stockholm den 24 juli 2007 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller ”koncernen”) (OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det andra kvartalet och första halvåret 2007. HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET • Försäljningen ökade med 10% till 2.843 Mkr • Rörelseresultatet ökade med 10% till 532 Mkr • Viasat Broadcastings försäljning ökade med 9% till 2.246 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 535 Mkr • Resultatet efter skatt ökade med 4% till 362 Mkr • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 4% till 4,95 kronor • Försäljning av TV-Shop till Guthy-Renker för 70 Mkr i kontanter • Offentliggörande av nya strategiska mål för den kommande femårsperioden HÖJDPUNKTER FÖRSTA HALVÅRET • Försäljningen ökade med 11% till 5.471 Mkr • Rörelseresultatet ökade med 7% till 1.001 Mkr • Viasat Broadcastings försäljning ökade med 10% till 4.250 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 1.016 Mkr • Resultatet efter skatt ökade med 4% till 678 Mkr • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 4% till 9,50 kronor Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Koncernen har redovisat ännu ett kvartal av tvåsiffrig tillväxt och en stabil marginal på 19% samtidigt som vi investerar i nya kanaler, teknik och produkter för att generera fortsatt organisk tillväxt i framtiden. Vi har även förvärvat ett antal nya affärsverksamheter, vilka för första gången påverkar vårt resultat. Den skandinaviska fri-TV-verksamheten redovisade återigen tillväxt och en ökad marginal efter ett starkt kvartal för den svenska verksamheten. Den nordiska betal-TV- plattformen redovisade god tillväxt och stabila marginaler och vår östeuropeiska affärsverksamhet fortsatte att redovisa en fortsatt god försäljningstillväxt och marginaler över 20%.” ”Vi har nu uppfyllt eller är på god väg att uppfylla de strategiska mål vi satte upp i juni 2004. På grund av detta presenterade vi under vår senaste kapitalmarknadsdag nya operationella och strukturella mål, vilka demonstrerar koncernens påtagliga potential för tillväxt och lönsamhet under de kommande åren. De operationella målen som skall uppfyllas vid slutet av 2011 är för koncernen att uppnå en nettoförsäljning på 20 miljarder kronor och generera en årlig organisk tillväxt på över 10%. De nuvarande verksamheterna inom Viasats central- och östeuropeiska affärsområde ska generera en nettoförsäljning på 5 miljarder kronor och den totala affärsverksamheten Viasat Broadcasting ska redovisa en rörelsemarginal på över 20%. Vidare ska Viasats nuvarande central- och östeuropeiska verksamheter, inklusive CTC Media, redovisa en högre total rörelsevinst än resten av Viasat Broadcasting.” ”Medielandskapet utvecklas snabbt. Vår strategi som mediehus, med en ökad kanalnärvaro över en bred uppsättning distributionsplattformer och marknader, sätter oss i en god position för att dra nytta av denna utveckling i framtiden. Vi är fokuserade på förvärv för vidare expansion av vår geografiska spridning och integrerade marknadsnärvaro. De mål vi har presenterat pekar på MTGs realistiska strävan efter att vara ett av Europas snabbast växande och mest lönsamma TV-bolag med fokus på underhållning.”

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf