Q1 2008 - Resultat till och med 31 mars 2008

Q1 2008 - Resultat till och med 31 mars 2008

Stockholm
April 22, 2008
13.00 CEST
22 april 2008 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (OMX Nordiska Börs Large Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det första kvartalet 2008.

HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET • Försäljningen ökade med 16% till 3.042 Mkr • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 27% till 596 Mkr med en ökad rörelsemarginal på 20% • Viasat Broadcastings försäljning ökade med 20% till 2.402 Mkr och rörelseresultatet ökade med 24% till 596 Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 25% • Resultatet efter skatt ökade med 26% till 397 Mkr • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 29% till 5,85 kr • Den 16 april slutfördes försäljningen av DTV till CTC Media för en kontant köpeskilling om 395 miljoner amerikanska dollar på en kontant- och skuldfri basis • Satellit-TV-plattformen Viasat Ukraina lanserades 21 april Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Det är med glädje vi kan presentera ytterligare ett kvartal med rekordresultat. Det första kvartalets resultat visar fortsatt god tillväxt i våra viktigaste TV-tillgångar, i kombination med ökade lönsamhetsnivåer. Denna utveckling är i linje med våra femåriga strategiska mål. Försäljningen av DTV synliggör det betydande värdet som har skapats i våra tillgångar på utvecklingsmarknader. Samtidigt har vår fri-TV-verksamhet i Skandinavien fortsatt att redovisa högre tillväxt än marknaden efter ökad penetration, lanseringar av nya kanaler, samt vårt arbetssätt som mediehus med flera kanaler.” ”Vi är det största digitala TV-bolaget med fokus på underhållning i Skandinavien och Baltikum, och den nyligen genomförda lanseringen i Ukraina tydliggör vår strävan att utöka vår geografiska närvaro till utvecklingsmarknader med hög tillväxttakt. Vi har adderat flera nya kanaler till vår nordiska betal-TV-plattform och lanserat HDTV-tjänster för att förbättra våra erbjudanden till abonnenter. Samtidigt visar tillväxten i genomsnittlig intäkt per abonnent potentialen i affärsverksamheten.” ”Vi har fortsatt med återköp av aktier och förslagen till årsstämman om utdelning och ett nytt återköpsmandat understryker vår fortsatta strävan att optimera vår kapitalstruktur samtidigt som vi behåller flexibiliteten att investera både i våra existerande och nya verksamheter som motorn för framtida tillväxt.” För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till investor.relations@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mathias Hermansson, Finanschef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel +44 (0) 7768 440 414 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850 Informationen i denna delårsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2008 klockan 13.00 (CET).

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf