PRESSMEDDELANDE CTC MEDIA

PRESSMEDDELANDE CTC MEDIA

Stockholm
June 1, 2006
09.26 CEST
FÅR INTE DISTRIBUERAS I USA, RYSSLAND, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, noterar att CTC Media, Inc. idag har offentliggjort prissättningen för försäljningen av CTC Medias stamaktier i en börsnotering. Offentliggörandet återfinns på CTCs hemsida www.ctcmedia.ru. MTG ägde 43,1% av CTC Media innan erbjudandet och har inte sålt några aktier genom erbjudandet.

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf