Pressmeddelande

Pressmeddelande

Stockholm
September 1, 1997
13.00 CEST

PRESSMEDDELANDE Med anledning av förfrågningar rörande noteringen av MTG-aktien som den 15 september avskiljs från Kinnevik-aktien meddelar MTGs VD Pelle Törnberg följande: - Jag förväntar mig att intresset för MTG-aktien ska vara stort bland amerikanska institutionella investerare. Ur deras synpunkt är en notering på den amerikanska Nasdaq-börsen en nödvändig förutsättning, eftersom de i många fall i enlighet med sina placeringsregler endast kan handla på amerikanska börser. Därför kommer MTG att noteras på Nasdaq. - MTG-aktien ska även noteras hos Stockholm Börsinformation SBI från den 18 september. - Avsikten är dock att handeln med MTG-aktien ska ske på Stockholms Fondbörs. Mot bakgrund av den oklarhet som råder kring förmögenhetsbeskattningen av aktier som är noterade på Stockholms Fondbörs kommer MTG avvakta med ansökan om notering där För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00190/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer