Pressmeddelande

Pressmeddelande

Stockholm
May 14, 1998
01.00 PM CEST

PRESSMEDDELANDE Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Modern Times Group, MTG AB fastställdes styrelsens förslag att bolaget inte lämnar någon utdelning för 1997. Till styrelseledamöter omvaldes Jan Hugo Stenbeck, Odd Engström, Stig Nordin, Lars-Johan Jarnheimer och Pelle Törnberg. Som ny ordinarie styrelseledamot valdes David Chance. Chance har en bakgrund som vice VD för det framgångsrika engelska medieföretaget Sky Television, BSkyB. Som ansvarig för BSkyBs övergripande strategier och affärsverksamhet gjorde han företaget till ett av de mest framgångsrika och lönsamma TV- företagen i världen. Till ordinarie revisor omvaldes Lars Träff. Hans Karlsson nyvaldes till ordinarie revisor. Carl Lindgren och Erik Åström nyvaldes till revisorssuppleanter. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00210/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer