Pelle Törnberg ny styrelseledamot i MTG

Pelle Törnberg ny styrelseledamot i MTG

Stockholm
February 16, 2001
12.54 CET

PELLE TÖRNBERG NY STYRELSELEDAMOT I MTG Vid dagens extra bolagsstämma i Modern Times Group MTG AB valdes Pelle Törnberg till ordinarie styrelseledamot. Pelle Törnberg (f. 56) är VD och koncernchef i Metro International S.A. som delades ut till aktieägarna i MTG i augusti ifjol. Han var dessförinnan VD och koncernchef för MTG och ansvarade för samtliga mediebolag inom tidigare Industriförvaltnings AB Kinnevik från 1993. Den extra bolagsstämman beslöt också att ägare av A-aktier har rätt att omstämpla varje A-aktie till en B-aktie. Begäran om omstämpling ska ske under tiden från och med den 22 februari 2001 till och med den 28 mars 2001 genom anmälan på särskilt formulär som kommer att utsändas till ägarna av A-aktier före den 22 februari 2001. Stämman beslöt vidare att anta ett optionsprogram som innebär att koncernens nuvarande och framtida anställda tilldelas köpoptioner, vilka berättigar optionsinnehavaren att förvärva aktier i i bolaget. Bolaget har rätt att utställa högst 1 632 176 optioner till koncernens ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare, varvid medlemmar av koncernledningen skall vardera kunna tilldelas högst 110 000 optioner samt annan ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare vardera högst 55 000 optioner. Fördelningen av optioner bestäms av styrelsen. För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@sharedvalue.net eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG, 08-562 000 50 eller Bert Willborg, informationsansvarig MTG, 070-727 70 22. Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV som omfattar 18 TV-kanaler i 8 länder), Radio (7 nätverk i 5 länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal och Internet-portal, text-TV), Publishing (daglig finanstidning, övrig finansiell information, magasin och böcker), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, samt på Nasdaq-börsen i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00730/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00730/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0002.doc
Visa mer filer