P4 radio Norges licens löper ut i slutet av 2003

P4 radio Norges licens löper ut i slutet av 2003

Stockholm
December 23, 2002
09.00 CET

P4 RADIO NORGES LICENS LÖPER UT I SLUTET AV 2003 Den norska regeringen har beslutat att inte förnya P4 Radio Hele Norges nationella sändningslicens. Beslutet togs sent i fredags av det norska kulturdepartementet. Modern Times Group MTG AB äger 33% av aktierna i bolaget, som har en bred internationell ägarbild och är noterat på Oslobörsen. P4:s licens är Norges enda nationella licens och löper ut i slutet av 2003. Licensen kommer efter departementets beslut att tilldelas en konkurrerande licenssökare. "Vi delar P4:s syn att detta är ett märkligt beslut. Vi stödjer helt P4:s krav på att få en full förklaring till beslutet från både kulturdepartementet och regeringen, samt att få beslutet prövat i domstol", säger Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG. "P4 har i tio år sänt framgångsrika program som bevisat sin popularitet hos både lyssnare och annonsörer, vilket indikerar att beslutet inte är taget i allmänhetens intresse." För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion, publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den största fri-TV operatören i Norden och Baltikum, den tredje största betal-TV operatören Europa, och har fri-TV verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/23/20021223BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/23/20021223BIT00010/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer