P4 Radio Hele Norge förlänger nationell radiolicens i Norge

maj 26 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att dess helägda dotterbolag P4 radio Hele Norge, landets ledande kommersiella radiooperatör, kommer att bli erbjuden möjligheten att förlänga P4s nationella analoga licens för radiosändningar till och med den planerade nedsläckningen av FM-sändningar 2017. P4 sänds redan via DAB digital radio i Norge.

Ett lagförslag som nyligen antogs i det norska parlamentet presenterar planen för digitaliseringen av radiosändningarna och nedsläckningen av analoga FM-sändningar i Norge. För att stödja den digitala övergången gör lagförslaget det möjligt för existerande norska nationella kommersiella radiobolag att förlänga sina licenser från 2014 tills nedsläckningen av analoga FM-sändingar, 2017. All radio kommer därefter att sändas digitalt och inga licenser kommer att krävas. De analoga licensägarna som förlänger sina licenser kommer att behöva delta i expansionen av de existerande digitala radionätverken till att täcka 90% av Norges befolkning.

P4 Radio Hele Norge är Norges ledande kommersiella radionätverk, och hade under det första kvartalet en daglig räckvidd på över 1,1 miljon lyssnare och en lyssnarandel på 32,5% i åldrarna 20 till 50. Vidare äger och driver P4 Radio Hele Norge det lokala norska stadsnätverket P5, som sänds i Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger och når en total potentiell publik på två miljoner lyssnare. P4 Radio Hele Norges totala omsättning växte med 25% under 2010.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”P4 Radio är den ledande kommersiella radiooperatören i Norge och är en av de största kommersiella medierna i Norge i termer av räckvidd. Vi är glada över att ha möjligheten att förlänga vår sändningslicens och att spela en ledande roll i övergången till digitala radiosändningar via DAB i Norge. Radio är ett stort och växande reklammedium i Norge, och digitaliseringen kommer påskynda dess utveckling.”


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×