P4 Radio Hele Norge förlänger nationell radiolicens i Norge

P4 Radio Hele Norge förlänger nationell radiolicens i Norge

Stockholm
May 26, 2011
08.15 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att dess helägda dotterbolag P4 radio Hele Norge, landets ledande kommersiella radiooperatör, kommer att bli erbjuden möjligheten att förlänga P4s nationella analoga licens för radiosändningar till och med den planerade nedsläckningen av FM-sändningar 2017. P4 sänds redan via DAB digital radio i Norge.

Ett lagförslag som nyligen antogs i det norska parlamentet presenterar planen för digitaliseringen av radiosändningarna och nedsläckningen av analoga FM-sändningar i Norge. För att stödja den digitala övergången gör lagförslaget det möjligt för existerande norska nationella kommersiella radiobolag att förlänga sina licenser från 2014 tills nedsläckningen av analoga FM-sändingar, 2017. All radio kommer därefter att sändas digitalt och inga licenser kommer att krävas. De analoga licensägarna som förlänger sina licenser kommer att behöva delta i expansionen av de existerande digitala radionätverken till att täcka 90% av Norges befolkning.

P4 Radio Hele Norge är Norges ledande kommersiella radionätverk, och hade under det första kvartalet en daglig räckvidd på över 1,1 miljon lyssnare och en lyssnarandel på 32,5% i åldrarna 20 till 50. Vidare äger och driver P4 Radio Hele Norge det lokala norska stadsnätverket P5, som sänds i Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger och når en total potentiell publik på två miljoner lyssnare. P4 Radio Hele Norges totala omsättning växte med 25% under 2010.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”P4 Radio är den ledande kommersiella radiooperatören i Norge och är en av de största kommersiella medierna i Norge i termer av räckvidd. Vi är glada över att ha möjligheten att förlänga vår sändningslicens och att spela en ledande roll i övergången till digitala radiosändningar via DAB i Norge. Radio är ett stort och växande reklammedium i Norge, och digitaliseringen kommer påskynda dess utveckling.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:  +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Jacob Waern Tel:  +46 (0) 736 992 991 E-post: press@mtg.se

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2011 klockan 08.15 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf