Organisationsförändringar i MTG

Organisationsförändringar i MTG

Stockholm
March 15, 2000
15.31 CET

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR I MTG Följande organisationsförändringar har skett inom Modern Times Group MTG AB. Anders Nilsson, tidigare chef for affärsområde Radio, har utsetts till chef för affärsområdet Publishing som omfattar MTG koncernens samtliga tidningsprodukter i Norden, det vill säga Metro, Finanstidningen, Moderna Tider, Brombergs förlag samt magasinen Kapital och Silikon. Anders har arbetat under tio år med uppbyggnaden av MTGs radioverksamhet. Som chef for affärsområde Radio har Peter Ahlberg utsetts. Peter har arbetat tre år inom MTG, först som ansvarig för att starta tidningen Metro i Göteborg, senare som ansvarig for samtliga utgåvor av Metro i Norden. Före sin tid hos MTG, arbetade Peter flera år med kommersiell radio hos NRJ. Till chef för affärsområde Electronic Retailing har Magnus Håkansson utsetts. Magnus kommer närmast från en befattning som ekonomidirektör och ansvarig för strategisk utveckling inom Södra Cell. Innan dess har Magnus arbetat som managementkonsult hos McKinsey och även drivit egen konsultverksamhet. Till chef för affärsområdet Content & Event har Kinna Bellander utsetts. Kinna har i tio år arbetat inom Kinneviksfären, bland annat som VD for Moderna Tider och ansvarig för Millennium-evenemanget. Kinna är diplomerad civilingenjör från KTH och journalist. Ulf Groth, VD för Hemglass och tidigare marknadsdirektör för Comviq AB, har utsetts till direktör i MTG AB med övergripande ansvar för marknadsföring och konsumentrelationer. Som Group Controller för MTG har Anders Bergqvist utsetts. Anders kommer närmast från en befattning som ansvarig for Corporate Finance inom Hogg Robinson plc, en världsomspännande resekoncern som bland annat innefattar Bennett BTI. Inom affärsområdet Publishing har Anders Fogelquist anställts som Business Area Controller. Anders kommer närmast från Regus men har tidigare arbetat som controller för den nordiska verksamheten inom Gilette. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG, tel +08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00680/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer