Ordnade avtalsförhållanden för medieöversättarbranschen

Ordnade avtalsförhållanden för medieöversättarbranschen

Stockholm
February 13, 2003
11.00 CET

SDI och Teaterförbundet överens om avtal Ordnade avtalsförhållanden för medieöversättarbranschen MTG-ägda SDI Media Scandinavia och Teaterförbundet har träffat avtal om ersättningar och nyttjanderätt för medieöversättare. Förhandlingarna har varit besvärliga och pågått i snart ett år. Överenskommelsen ansluter till det branschavtal TF slutit med Medie- och informationsarbetsgivarna (MIA) inom Svenskt Näringsliv. Det avtalet har tillkommit under tiden förhandlingarna mellan SDI och TF pågått. - Det är mycket glädjande att vi kunnat komma överens om ett kollektivavtal med SDI så snart branschavtalet med MIA blev klart. Villkoren är desamma som vi kommit överens om med Broadcast Text (i MIA). Det innebär att vi får ordnade förhållanden för översättare och textare av film och TV-program för nästan hela den svenska marknaden. Det kan bara vara en tidsfråga innan övriga två bolag ansluter sig till överenskommelsen, säger Magnus Hultgren ordförande i avdelningen för medieöversättare inom Teaterförbundet. - Det har tagit lång tid och varit besvärligt att komma fram till en överenskommelse. Men nu har vi en överenskommelse grundad på ömsesidig förståelse för respektive parters situation och önskemål. Avgörande för vår del är att det nu finns ett branschavtal och att vi får samma priser som övriga företag i branschen, säger Marvin Berchin koncernchef för SDI Media. - Vi har gott hopp om att de övriga två bolagen på den svenska marknaden mycket snart ansluter sig till överenskommelsen. Både vi och våra avtalsparter förutsätter att film- och TV-bolagen i fortsättningen enbart kommer att vända sig till företag som har kollektivavtal, säger Teaterförbundets förhandlingschef Ulf Mårtens. Ytterligare information: Magnus Hultgren, ordf TFs medieöversättare tel 070- 327 08 97, 08- 31 95 37 Marvin Berchin, chef SDI tel +44 788 0505 485 Ulf Mårtens, förhandlingschef TF tel 070- 595 22 81, 08- 441 13 13 Tomas Sander, infoansvarig TF tel 070- 689 13 28, 08- 441 13 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00310/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer