Ordnade avtalsförhållanden för medieöversättarbranschen

februari 13 2003

SDI och Teaterförbundet överens om avtalOrdnade avtalsförhållanden för medieöversättarbranschen

MTG-ägda SDI Media Scandinavia och Teaterförbundet har träffat avtal om
ersättningar och nyttjanderätt för medieöversättare. Förhandlingarna har
varit besvärliga och pågått i snart ett år.

Överenskommelsen ansluter till det branschavtal TF slutit med Medie- och
informationsarbetsgivarna (MIA) inom Svenskt Näringsliv. Det avtalet har
tillkommit under tiden förhandlingarna mellan SDI och TF pågått.

 • Det är mycket glädjande att vi kunnat komma överens om ett
  kollektivavtal med SDI så snart branschavtalet med MIA blev klart.
  Villkoren är desamma som vi kommit överens om med Broadcast Text (i
  MIA). Det innebär att vi får ordnade förhållanden för översättare och
  textare av film och TV-program för nästan hela den svenska marknaden.
  Det kan bara vara en tidsfråga innan övriga två bolag ansluter sig till
  överenskommelsen, säger Magnus Hultgren ordförande i avdelningen för
  medieöversättare inom Teaterförbundet.

 • Det har tagit lång tid och varit besvärligt att komma fram till en
  överenskommelse. Men nu har vi en överenskommelse grundad på ömsesidig
  förståelse för respektive parters situation och önskemål. Avgörande för
  vår del är att det nu finns ett branschavtal och att vi får samma priser
  som övriga företag i branschen, säger Marvin Berchin koncernchef för SDI
  Media.

 • Vi har gott hopp om att de övriga två bolagen på den svenska marknaden
  mycket snart ansluter sig till överenskommelsen. Både vi och våra
  avtalsparter förutsätter att film- och TV-bolagen i fortsättningen
  enbart kommer att vända sig till företag som har kollektivavtal, säger
  Teaterförbundets förhandlingschef Ulf Mårtens.

Ytterligare information:
Magnus Hultgren, ordf TFs medieöversättare tel 070- 327 08 97,
08- 31 95 37

Marvin Berchin, chef SDI tel +44 788 0505 485

Ulf Mårtens, förhandlingschef TF tel 070- 595 22 81,
08- 441 13 13

Tomas Sander, infoansvarig TF tel 070- 689 13 28,
08- 441 13 28


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00310/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00310/wkr0002.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×