Omklassificering av MTG C-aktier till B-aktier

april 14 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 440.000 MTG C-aktier har omklassificerats till B-aktier i april. Det totala antalet utfärdade B-aktier har följaktligen ökat från 59.931.272 till 60.371.272, och det totala antalet utfärdade C-aktier har minskat från 1.065.000 till 625.000.

C-aktierna har konverterats till B-aktier i syfte att leverera aktier i linje med villkoren för 2008 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram. MTG kommer att behålla de konverterade aktierna till och med den tidpunkt då de fördelas till deltagarna.

Det totala antalet utfärdade MTG-aktier är oförändrat och uppgår till 67.407.124, och även det totala antalet utestående MTG-aktier är oförändrat och uppgår till 66.342.124. Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning. Det totala antalet rösträtter i bolaget är oförändrat och uppgår till 125.104.792. Det totala aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 337.035.620 kronor.

 


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×