Omklassificering av MTG C-aktier till B-aktier

Omklassificering av MTG C-aktier till B-aktier

Stockholm
April 14, 2011
08.10 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 440.000 MTG C-aktier har omklassificerats till B-aktier i april. Det totala antalet utfärdade B-aktier har följaktligen ökat från 59.931.272 till 60.371.272, och det totala antalet utfärdade C-aktier har minskat från 1.065.000 till 625.000.

C-aktierna har konverterats till B-aktier i syfte att leverera aktier i linje med villkoren för 2008 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram. MTG kommer att behålla de konverterade aktierna till och med den tidpunkt då de fördelas till deltagarna.

Det totala antalet utfärdade MTG-aktier är oförändrat och uppgår till 67.407.124, och även det totala antalet utestående MTG-aktier är oförändrat och uppgår till 66.342.124. Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning. Det totala antalet rösträtter i bolaget är oförändrat och uppgår till 125.104.792. Det totala aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 337.035.620 kronor.

 

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:  46 (0) 736 992 991 / 44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel:  44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2011 klockan 08.10 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf