Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ.)

Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ.)

Stockholm
August 31, 2021
14.45 CEST
STOCKHOLM, 31 augusti 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (MTG) meddelar i dag ett ökat antal aktier och röster i bolaget.

Per i dag den 31 augusti 2021 uppgår antalet aktier och röster i MTG till 117 015 055 aktier och 121 926 013 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier, 110 145 050 B-aktier och 6 324 343 C-aktier.

Antalet aktier och röster har ökat under augusti med anledning av den nyemission av 6 194 343 C‑aktier som beslutades av den extra bolagsstämman 28 juli 2021.

MTG innehar 304 880 B-aktier och samtliga 6 324 343 C-aktier och kan inte företräda dessa aktier vid bolagsstämma i bolaget.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14.45 CEST den 31 augusti 2021.  

För mer information: Oliver Carrà, PR-chef Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ ossmtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom gaming- och esportunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)