Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

Stockholm
February 26, 2021
13.30 CET
STOCKHOLM, 26 februari 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") meddelar ökat antal aktier och röster i bolaget.

MTG meddelar att per i dag den 26 februari 2021 uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 96 595 252 aktier och 101 506 210 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier och 96 049 590 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst på bolagsstämma i bolaget.

Antalet aktier och röster har ökat under februari med anledning av MTG:s företrädesemission av 28 320 697 B‑aktier.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 13.30 CET den 26 februari 2021.

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)