Nytt datum för årsstämman 2022

Nytt datum för årsstämman 2022

Stockholm
April 4, 2022
09.00 CEST
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) tillkännagav idag att det nya datumet för bolagets årsstämma 2022 är den 8 juni 2022.

MTGs styrelse har beslutat att flytta MTGs årsstämma 2022 från den 24 maj 2022 till 8 juni 2022. För att säkerställa att årsstämman 2022 genomförs på ett sätt som minimerar spridningsrisken av Covid-19 har styrelsen även beslutat att årsstämman kommer att genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Kallelse till årsstämman kommer att ske minst fyra veckor innan det nya datumet.

För mer information:

Lars Torstensson, EVP Communications & IR Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson@mtg.com

Anton Gourman, VP Communications Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

***

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Release