Nyhetsbrev: VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER

Nyhetsbrev: VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER

Stockholm
November 29, 2004
13.46 CET

Genomslag av ditt pressmeddelande på internet Pressmeddelande "VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER" från: 2004-11-04 ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.newsonline.se Likhet: 4 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51340941 Utdrag VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB tillkännagav idag att Viasat Broadcasting har skrivit avtal med Stadsnäten i Halmstad Viasat har som en del av avtalen med de olika Stadsnäten förbundit sig att tillämpa Stadsnätens Deklaration om TV, vilken syftar till att ge varje hushåll, oberoende av teknisk utrustning och leverantör, möjligheten att välja fritt bland marknadens TV-utbud. Deklarationen är gemensam för Svenska Sta ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: bors.svd.se Likhet: 4 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51359309 Utdrag MTG: VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.dagensfinans.se Likhet: 4 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51343519 Utdrag Pressreleaser MTG: VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: domino.omgroup.com Likhet: 4 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51350972 Utdrag Sällanköpsvaror och tjänster VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.di.se Likhet: 4 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51344257 Utdrag MTG: VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: info.avanza.se Likhet: 4 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51342749 Utdrag MTG: VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER (Waymaker) VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB tillkännagav idag att Viasat Broadcasting har skrivit avtal med Stadsnäten i Halmstad, Västerås, Linköping, Mjölby och Katrineholm om att sända TV via bredband (IPTV). Viasat startar sän ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.webfinanser.com Likhet: 4 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51343173 Utdrag Förändrar möjligheterna för TV-tittare Visat satsar hårdare på bredbands-tv. Man har nu skrivit bredbands-tv avtal i Halmstad, Västerås, Linköping, Mjölby och Katrineholm. ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: aktiespararen.ecovision.se Likhet: 4 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51356602 Utdrag 2004-11-04 08:05:02 MTG: Viasat lanserar TV via bredband i fem svenska städer MTG: Viasat lanserar TV via bredband i fem svenska städer ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.webfinanser.com Likhet: 3 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51343073 Utdrag VIASAT LANSERAR TV VIA BREDBAND I FEM SVENSKA STÄDER Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG ABtillkännagav idag att Viasat Broadcasting har skrivit avtal medStadsnäten i Halmstad, Västerås, Linköping, Mjölby och Katrineholm omatt sända TV via bredband (IPTV). Viasat startar sändning av digital-TVvia bredband i de aktuella stadsnäten ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.di.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51354324 Utdrag MTG sänder tv i bredband Stenbeckskontrollerade MTG tar steg två för spridning av sina kanaler över bredband. Mediekoncernen har skrivit avtal med nät i fem svenska städer. ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.privataaffarer.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51351355 Utdrag MTG: Lanserar bredbands-tv i fem svenska städer (Tillägg: stycke 2-4) ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-12 Källa: www.pressmeddelande.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51938946 Utdrag MTG säkrar sig mot valutakursförändringar Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB tillkännagav idag att bolaget kommer att säkra sig mot valutakursförändringar av den amerikanska dollarn och den schweiziska francen på rullande tolvmånadersbasis för kontrakterade utflöden. De poster som säkras mot valutakursförändringar ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-12 Källa: www.newsonline.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51938111 Utdrag MTG SÄKRAR SIG MOT VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB tillkännagav idag att bolaget kommer att säkra sig mot valutakursförändringar av den amerikanska MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Br ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-12 Källa: bors.svd.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51953166 Utdrag MTG: MTG SÄKRAR SIG MOT VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-12 Källa: www.dagensfinans.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51936386 Utdrag Pressreleaser MTG: MTG SÄKRAR SIG MOT VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-12 Källa: domino.omgroup.com Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51942348 Utdrag Sällanköpsvaror och tjänster MTG SÄKRAR SIG MOT VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-12 Källa: www.di.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51940761 Utdrag MTG: MTG SÄKRAR SIG MOT VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.privataaffarer.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51341663 Utdrag MTG: Lanserar bredbands-tv i fem svenska städer MTG har träffat avtal med fem svenska stadsnät att sända TV via bredband, IP-TV. Viasatsändningarna i stadsnäten startar under 2005 i Västerås, Linköping, Halmstad, Mjölby och Katrineholm. Sändningarna kommer inledningsvis att nå 36.000 hushåll. ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-12 Källa: info.avanza.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51938743 Utdrag MTG: MTG SÄKRAR SIG MOT VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR (Waymaker) MTG SÄKRAR SIG MOT VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB tillkännagav idag att bolaget kommer att säkra sig mot valutakursförändringar av den amerikanska dollarn och den schweiziska francen på rullande tolvmånadersbasis för kontrakterade utflöden. De pos ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-08 Källa: www.corren.se Likhet: 2 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51597438 Utdrag MTG ska sända bredbands-tv i länet LINKÖPING. Stenbecks mediekoncern Modern Times Group, MTG, med Viasat Broadcasting har skrivit avtal med nät fem svenska städer att sända digital-tv i bredband. De aktuella städerna är i Linköping, Mjölby, Halmstad, Västerås och Katrineholm. Sändningarna startar 2005 och kommer att beröra 36 000 hus ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.dagensmedia.se Likhet: 1 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51349346 Utdrag Stadsnät öppnar för fler tv-leverantörer Svenska stadsnätföreningen har tagit fram ett avtal för stadsnät som vill kunna erbjuda tv via bredband. Avtalet innebär bland annat att konsumenterna ska kunna välja bland flera tv-leverantörer. Stadsnät i fem städer har nu tecknat avtal med Canal Digital och Viasat. ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.di.se Likhet: 1 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51344282 Utdrag MTG: VIASAT TO LAUNCH BROADBAND TV IN FIVE SWEDISH CITIES Modern Times Group MTG AB, the international entertainment broadcasting ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-12 Källa: www.di.se Likhet: 1 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51940765 Utdrag MTG: MTG TO HEDGE US DOLLAR AND SWISS FRANC CURRENCY EXPO... Modern Times Group MTG AB, the international entertainment broadcasting ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-12 Källa: www.webfinanser.com Likhet: 1 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51938509 Utdrag MTG SÄKRAR SIG MOT VALUTAKURSFÖRÄNDRINGAR Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG ABtillkännagav idag att bolaget kommer att säkra sig motvalutakursförändringar av den amerikanska dollarn och den schweiziskafrancen på rullande tolvmånadersbasis för kontrakterade utflöden. Deposter som säkras mot valutakursförändringar är r ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-24 Källa: www.di.se Likhet: 1 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=52843574 Utdrag Fjärde AP-fonden ökar i MTG Fjärde AP-fonden har på onsdagen ökat sitt innehav i MTG till 3.355.900 aktier, vilket motsvarar cirka 5,1 procent av kapitalet. ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-04 Källa: www.dagensmedia.se Likhet: 1 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=51394912 Utdrag MTG-direktör blir satellit-vd Per Norman, idag affärsutvecklare och vice vd på MTG, blir vd på satellit-tv-operatören Nordic Satellite AB (NSAB). Han börjar i januari. ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-24 Källa: www.privataaffarer.se Likhet: 1 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=52839721 Utdrag MTG: 4:e AP-fonden har ökat till 5,1% av kapitalet Fjärde AP-fonden har på onsdagen ökat sitt innehav i MTG till 3.355.900 aktier, vilket motsvarar cirka 5,1 procent av kapitalet. Det framgår av ett flaggningsmeddelande./ST #CODES C/MTG S/MEDIA N/MODERN TIMES GROUP I/SE0000412371 ------------------------------------------------------------ Datum: 2004-11-24 Källa: www.affarsvarlden.se Likhet: 1 Adress: http://myportal.cyberwatcher.com/v4/enterprise/hilite.aspx?id=52840553 Utdrag MTG: Fjärde AP-fonden ökar till 5,1 % av kapitalet Fjärde AP-fonden har köpt fler aktier i mediabolaget MTG och har därefter 3.355.900 aktier, vilket motsvarar 5,06 procent av kapitalet. Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Henrik Öhlin Nyhetsbyrån Ticker, tel 031-68 34 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se