Nya utnämningar till MTGs verkställande ledning

Nya utnämningar till MTGs verkställande ledning

Stockholm
June 3, 2013
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag utnämningen av Jette Nygaard-Andersen till Executive Vice President och chef för Betal-TV Norden med omedelbar verkan. Utöver det utnämns Peter Nørrelund med omedelbar verkan till MTGs Sportchef, med det övergripande ansvaret för koncernens sportproduktion, -utsändning och -kanalverksamhet. Jette stärker sitt team genom utnämningen av Jonas Karlén till rollen som operativ chef för Betal-TV Norden med omedelbar verkan. Anna Settman har beslutat sig för att lämna koncernen.

Jette Nygaard Andersen har arbetat för MTG sedan 2003 och har varit VD för Viasat Danmark sedan 2011. Jette var tillförordnad chef för Betal-TV Norden mellan oktober 2012 och mars 2013. Jette har tidigare arbetat som strategikonsult hos Accenture samt med Maersk Group. Jette blir ansvarig för MTGs betal-TV verksamhet i Norden, vilken inkluderar Viasats betal-TV kanaler, Viasats satellit-TV-plattform, samt den internetbaserade betal-TV tjänsten Viaplay. Jette kommer att fortsätta i sin roll som VD för Viasat Danmark till dess att en efterträdare är på plats.

Jonas Karlén har varit VD för Viasat Sverige sedan oktober 2011 och kommer att fortsätta i den rollen utöver sitt ansvar som COO för Betal-TV Norden. Jonas var tidigare ansvarig för CRM på Viasat Sverige sedan 2008, och har innan dess innehaft olika positioner på energibolaget Vattenfall.

Peter Nørrelund har arbetat för MTG sedan 2003 och har varit VD för MTGs danska sportverksamhet, tillika ansvarig för förhandlingarna kring merparten av koncernens sporträttigheter. De lokala sportcheferna i Norden kommer fortsättningsvis att rapportera till Peter i hans nya roll, och han kommer att fortsätta i den roll han har i dag. Koncernens sportorganisation ansvarar för sportproduktion och distribution för samtliga fri- och betal-TV-kanaler inom MTG, både off- och online. En liknande struktur finns redan för koncernens nordiska filmkanaler och innehåll.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Dessa förändringar stärker vår nordiska organisation ytterligare, och det är fantastiskt att ha tillgång till så pass starka ledare inom MTG. Varje utnämnd person är en passionerad, professionell och bevisad ledare som förstår de stora möjligheter som ligger framför oss när vi formar underhållningens framtid genom att erbjuda attraktiva digitala produkter och tjänster som gör vardagen rikare och mer spännande. Vi strukturerar organisationen för att säkerställa att vi kan dra optimal nytta av de investeringar vi gör i vårt innehåll, våra plattformar, kanaler och tjänster. Vi har aldrig haft ett lika starkt erbjudande som nu, och det kommer bara att bli starkare under året när vi fortsätter att bygga mot våra OS-sändningar i början av 2014.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationsdirektörTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2013 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release