Nya utnämningar till MTGs verkställande ledning

Nya utnämningar till MTGs verkställande ledning

Stockholm
October 15, 2012
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att Anna Settman utnämnts till den nya tjänsten som Executive Vice President och chef för MTGs nordiska betal-TV verksamhet från och med 1 mars 2013. Vidare har Joseph Hundah befordrats till den nya rollen som Executive Vice President och chef för MTGs verksamhet i Afrika från och med den 1 november 2012. Bartek Gudowski har utnämnts till Chief Technology Officer inom Viasat Broadcasting från och med den 1 november 2012.

Anna Settman börjar på MTG efter 19 år på Schibstedt-ägda Aftonbladet, Sveriges största dagstidning, varav de senaste tre åren som VD. Innan dess var hon VD för Aftonbladet Nya Medier i två år, där Anna ansvarade för utvecklingen och implementeringen av en digital affärsmodell för att öka betalningsgraden för rörligt innehåll både online och mobilt, likväl som att öka intäkterna inom annonsering över internet. Anna blir ansvarig för MTGs betal-TV verksamhet i Norden, som inkluderar Viasats betal-TV kanaler, Viasats betal-TV satellitplattform, samt den internetbaserade betal-TV tjänsten Viaplay. Jette Nygaard-Andersen, tillförordnad VD för MTGs nordiska betal-TV verksamhet, ansvarar för verksamheten fram tills dess att Anna tillträder sin tjänst.

Joseph Hundah har varit VD för MTGs verksamhet i Afrika sedan han började arbeta för koncernen 2011. Joseph har tidigare arbetat för den Sydafrikanska betal-TV operatören M-Net och Supersport, samt varit VD för betal-TV satellitplattformen MultiChoice i Nigeria. MTGs verksamhet i Afrika består av fri-TV-kanalen Viasat1 i Ghana, produktionsbolaget Modern Africa Productions, samt distributionen av MTGs Viasat dokumentärkanaler via tredjepartsnätverk i sex afrikanska länder.

Bartek Gudowski har arbetat för MTG i nästan 10 år. Han började som management trainee, och har avancerat till VD för Viasat Satellite Services och MTGs utsändningscenter. Bartek tar nu över ansvaret för Viasats tekniska infrastruktur och utsändningskapacitet, inklusive Viasat Satellite Services, utsändningsfaciliteterna, samt koncernens olika system för fakturering och kundtjänsthantering.

MTGs finanschef Mathias Hermansson antar ett bredare ansvarsområde och kommer även att ansvara för koncernens avdelningar för strategi samt företagsförvärv. Petra Österlunds titel har ändrats till Executive Vice President Modern People, vars ansvarsområde omfattar koncernens Modernt Ansvarstagande, HR-arbete, personalfrågor, och administration.

Utöver ovanstående tillkännager MTG i dag också att Martin Lewerth (Executive Vice President och chef för betal-TV och teknik) och Marc Zagar, (Executive Vice President Finans) har beslutat lämna koncernen från och med den 31 oktober respektive den 31 januari 2013 för att tillträda tjänster inom Millicom International Cellular S.A.. Laurence Miall-d´Aout (EVP och chef för affärsdiversifiering) har beslutat lämna koncernen med omedelbar verkan som ett resultat av att koncernen diversifieringsprojekt har integrerats tillbaka in i den operativa verksamheten.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Vi är mycket nöjda med att både ha rekryterat och befordrat innovativa chefer med bevisad erfarenhet, passion, kunskap, idéer och beslutsamhet att leda den framtida tillväxten och utvecklingen av MTG tillsammans med vår redan etablerade ledningsgrupp. Vi kommer att fortsätta att utöka vårt team framgent.”

”Tv-branschen förändras snabbt och vi är i framkant av den förändringen. Konkurrensen är hårdare än någonsin men även vårt innehåll och våra tjänster är bättre än någonsin. Med vår oöverträffade geografiska spridning och vårt premiuminnehåll har vi en unik möjlighet att fortsätta utmana konventioner och att kapitalisera på skiften i både teknik och konsumentbeteenden på samtliga våra marknader.”

”Jag vill också passa på att tacka Marc, Martin and Laurence for deras avsevärda bidrag till MTGs framgångar och önskar dem lycka till i framtiden”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2012 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release