Nya utnämningar till MTGs verkställande ledning

Nya utnämningar till MTGs verkställande ledning

Stockholm
January 28, 2013
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man utnämnt Rikard Steiber till den nya rollen som Executive Vice President och Chief Digital Officer från och med den 4 februari 2013, samt att Matthew Hooper har befordrats till den nya rollen som Executive Vice President Group Corporate Communications från och med den 1 februari 2013. MTG tillkännagav även utnämningen av Richard Beeston till Vice President Finance från och med den 11 mars 2013.

Rikard Steiber kommer till MTG från Google, där han har arbetat i sex år, senast som Global Marknadschef för Googles Mobile & Social Advertising. Rikard har tidigare tjänstgjort samt Director of Product Marketing med ansvar för Europa, Mellanöstern och Afrika, en roll som innebar lansering och marknadsföring av produkter inklusive Search, Maps/Earth, Gmail/Apps, YouTube, Mobile, Android, Chrome, Adwords, och AdSense. Före tiden på Google var Rikard VD och medgrundare till XLENT Strategy och Digiscope Consulting i Stockholm, samt en av grundarna till Scandinavia Online AB. Rikard kommer att leda den digitala utvecklingen både inom MTGs befintliga verksamhet, samt nya verksamheter och tjänster. Vidare kommer han att ansvara för att MTG till fullo tar till vara på potentialen för digitala intäkter och möjligheterna från koncernens breda och varierade innehållsportfölj, olika distributionsfönster, och breda kundnätverk. Rikard kommer att utforska koncernens möjligheter för både organisk och förvärvsdriven tillväxt inom den digitala sfären och kommer att rapportera direkt till MTGs VD och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann.

Rikard kommer att direkt ansvara för MTGs nuvarande digitala verksamhet, vilket inkluderar det övergripande ansvaret för utvecklingen av koncernens Play-tjänster inom fri-TV i nio länder, internetradio och internetbaserade radiotjänster i fem länder, samt nya tjänster som second screen tjänsten Like.TV, den nya TV-klipptjänsten Viasat Sport och kupongtjänsten Klipster (som drivs i samarbete med Metro International). Rikard kommer även att ansvara för den internetbaserade gamingtjänsten Viagame. MTGs övriga digitala aktiviteter inkluderar den internetbaserade internettjänsten Viaplay, som finns tillgänglig i Norden och Ryssland.

Matthew Hooper har arbetat på MTG som Kommunikationschef sedan oktober 2011. Han har innan dess arbetat med MTG i 12 år, som medgrundare och VD för Shared Value Limited, ett internationellt konsultbolag med inriktning på kommunikation. Matthew ansvarar för planering och implementering av koncernens kommunikation inklusive PR, investerarrelationer, samhällskontakter, och internkommunikation, Matthew rapporterar till MTGs VD och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann. 

Richard Beeston återvänder till MTG i Storbritannien och kommer att ansvara för vissa av koncernens funktioner inom finans, controlling, och administration. Richard kommer att vara en nyckelperson inom affärsutveckling, inklusive sammanslagningar, förvärv och andra projekt. Richard är auktoriserad revisor och kommer från en tjänst som finansdirektör för BBC Worldwide Ltd, den kommersiella grenen och helägda dotterbolaget till British Broadcasting Corporation, BBC, baserat i Storbritannien, där han arbetat sedan juni 2009. Richard arbetade mellan oktober 2006 och juni 2009 som Chief Financial Officer of Broadcasting för Viasat Broadcasting UK Limited. Richard kommer att rapportera direkt till MTGs finanschef Mathias Hermansson, som även ansvarar för koncernens strategi- M&A- och legala verksamhet.

MTGs åtta personer starka verkställande ledning, som rapporterar till VD och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann, består nu av Mathias Hermansson (finanschef), Irina Gofman (EVP och chef för koncernens verksamhet i Ryssland och CIS), Marek Singer (EVP och chef för koncernens verksamhet i Central- och Östeuropa), Joseph Hundah (EVP och chef för MTGs verksamhet i Afrika), Patrick Svensk (EVP och chef för innehåll), Rikard Steiber (EVP och Chief Digital Officer), Petra Österlund (EVP och chef för Modern People), och Matthew Hooper (EVP och chef för kommunikation). Som tidigare kommunicerat kommer Anna Settman att tillhöra MTGs verkställande ledning som EVP och chef för betal-TV Norden (Viasats plattform och kanaler samt Viaplay) från och med den 1 mars 2013. 

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Dessa utnämningar utgör de senaste förändringarna i MTGs organisation, när vi ökar både takten om omfattningen på vår utveckling och innovation. Rikard är marknadsledande med bevisade erfarenhet när det gäller att marknadsföra och kapitalisera på digitala tjänster och produkter. MTG sänder mer timmar innehåll än något annat mediebolag i Europa, och vi har både reklam- och abonnemangsfinansierade affärsmodeller, vilket innebär stora skalfördelar för oss när det gäller att leverera mer till tittare som kräver mer. Vi har konsekvent lett utvecklingen inom digitala media genom åren, inklusive på senare tid med vår internetbaserade betal-TV Viaplay, samt med second screen tjänsten Like.TV. Vi har ett antal spännande projekt i olika utvecklingsfaser, och Rikard kommer att arbeta nära alla delar av organisationen för att fokusera våra insatser, kunskapsdelning, verkställa synergier, samt ta vår digitala närvaro till nästa nivå.”

”Utmärkt kommunikation med sina intressenter är en av grundbultarna i ett bolags verksamhet, samt en nyckelkomponent i vår framtida framgång, och jag välkomnar med glädje Matthew till den verkställande ledningsgruppen. Han känner MTG väl och för med sig en bred erfarenhet från andra verksamheter, vilket kommer att stärka detta nyckelområde framgent. Det är också mycket positivt när talangfulla nyckelspelare återvänder efter att utvecklat sina färdigheter i andra internationella organisationer, och jag välkomnar Richard tillbaka till en ny roll i den del av vår verksamhet som är baserad i Storbritannien, där han kommer att fokusera på finansiell ledning och affärsutveckling.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2013 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release