Nya utnämningar till CTC Medias styrelse

Nya utnämningar till CTC Medias styrelse

Stockholm
September 26, 2014
08.00 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännager idag att MTGs VD och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann har valts till att dela ordförandeposten i CTC Media Inc., och att MTGs finanschef Mathias Hermansson åter ingår i CTC Medias styrelse som ledamot. Lorenzo Grabau, som är ledamot i MTGs styrelse, avgår som styrelseledamot och delad ordförande i CTC Medias styrelse. 

MTG har rätt att utse tre styrelseledamöter i CTC Medias styrelse, och har rätt att utse en av dessa till att dela ordförandeposten. Den tredje av MTG utsedda ledamoten i CTCs styrelse är Irina Gofman, MTGs chef för verksamheten i Ryssland, CIS och Betal-TV Tillväxtmarknader.

Lorenzo Grabau, som är VD för Investment AB Kinnevik, MTGs grundare och största aktieägare, avgår från CTC Medias styrelse för att fokusera sin tid helt på Kinnevik och dess portfölj av noterade och onoterade innehav.

Mathias Hermansson, som var tidigare var ledamot i CTC Medias styrelse från december 2009 till april 2013, är ansvarig för MTGs finansiella styrning, samt strategi-, corporate finance- och juridiska verksamhet. 

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                               + 46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                              + 46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2014 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release