Nya ledningsutnämningar

maj 25 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att Anders Nilsson, operativ chef för MTG, övertar ansvaret för koncernens betal-TV-verksamheter i Baltikum. Vidare övertar Irina Gofman, VD MTG Ryssland & OSS ansvaret för koncernens verksamhet för kanalförsäljning i Central- och Östeuropa och andra tillväxtmarknader, samt för koncernens satellit-TV-plattform i Ukraina. Dessa förändringar sker från och med 31 maj 2011.

Anders Nilsson har arbetat på MTG i 19 år och tjänstgjort som MTGs operativa chef från 2008, samt mellan 2000 och 2003. Han är även chef för koncernens fri-TV-verksamheter i Baltikum och Slovenien, samt för den Bulgariska verksamheten. Anders har tidigare tjänstgjort som chef för MTG Sverige mellan 2003 och 2007 och som VD för MTGs affärsområde Online mellan 2008 och 2010. Anders blev VD för koncernens radioverksamheter 1997 och blev VD för MTGs dåvarande affärsområde Publishing 2000.

Irina har tjänstgjort som VD MTG Ryssland & OSS sedan 2008, och har tidigare varit anställd av koncernen mellan 2002 och 2004 som VD för det ryska nationella TV-nätverket DTV. Irina var även en nyckelperson i lanseringen och etableringen av MTGs verksamhet för kanalförsäljning i Ryssland. Hon är även ledamot i styrelsen för CTC Media, där MTG har en ägarandel på 38.2%.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”Ulrik Bengtsson har tagit beslutet att lämna bolaget på grund av familjeskäl och jag vill tacka honom för hans hängivenhet och bidrag till koncernens framgång under de senaste sju åren. Ulrik började på MTG som VD för Viasat Sverige i augusti 2004 och har varit VD för Betal-TV Tillväxtmarknader sedan januari 2008 och vi önskar honom lycka till i framtiden. Dessa ledningsförändringar utgör ett naturligt steg i MTGs mediehus-strategi, som sammanför våra fri- och betal-TV-verksamheter under ett tak samt konsoliderar våra betal-TV-verksamheter.”


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×