Ny utnämning till MTGs verkställande ledning

Ny utnämning till MTGs verkställande ledning

Stockholm
December 7, 2012
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att Marek Singer har utnämnts till Executive Vice President och chef för koncernens TV-verksamhet i Centraleuropa. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2013. Marek kommer därmed att vara medlem av MTGs verkställande ledning och ta över ansvaret för koncernens fri-TV-verksamheter i Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Bulgarien och Ungern, samt koncernens baltiska verksamheter inom betal-TV och radio. 

Marek Singer har tjänstgjort som VD och styrelsemedlem för TV Primas fri-TV-verksamhet i Tjeckien, där MTG sedan 2008 innehar en andel om 50%. Den efterträdande VDn för de tjeckiska verksamheterna är utvald, och utnämningen kommer att tillkännages inom kort. Marek kommer att fortsätta sitt uppdrag som styrelseledamot i TV Prima.

Anders Nilsson, som haft positionen som Executive Vice President och chef för MTGs TV-verksamheter i Centraleuropa från oktober 2011, och har arbetat på MTG från 1992, har beslutat sig för att lämna koncernen den 31 december 2012 för en ny tjänst på Millicom International Cellular S.A.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Utnämningen återspeglar Mareks utmärkta ledarskap och utveckling av TV Primas verksamhet. TV Prima är idag Tjeckiens näst största nationella kommersiella TV-bolag och erbjuder för närvarande tre fri-TV-kanaler. Dessa kanaler hade tillsammans en tittartidsandel på över 40% i målgruppen under det tredje kvartalet, och har stadigt ökat sina tittartids- och marknadsandelar. Vårt fokus ligger även fortsättningsvis på att utöka storleken och den geografiska täckningen för våra verksamheter i regionen och Marek kommer att ansvara för denna process.”

”Jag vill även tacka Anders för 20 års enastående tjänst. Under denna tid har han varit en nyckelperson i ett antal av koncernens viktigaste framgångar och vi önskar honom det bästa för framtiden.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2012 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release