Ny utnämning till MTGs verkställande ledning

december 7 2012

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att Marek Singer har utnämnts till Executive Vice President och chef för koncernens TV-verksamhet i Centraleuropa. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2013. Marek kommer därmed att vara medlem av MTGs verkställande ledning och ta över ansvaret för koncernens fri-TV-verksamheter i Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Bulgarien och Ungern, samt koncernens baltiska verksamheter inom betal-TV och radio. 

Marek Singer har tjänstgjort som VD och styrelsemedlem för TV Primas fri-TV-verksamhet i Tjeckien, där MTG sedan 2008 innehar en andel om 50%. Den efterträdande VDn för de tjeckiska verksamheterna är utvald, och utnämningen kommer att tillkännages inom kort. Marek kommer att fortsätta sitt uppdrag som styrelseledamot i TV Prima.

Anders Nilsson, som haft positionen som Executive Vice President och chef för MTGs TV-verksamheter i Centraleuropa från oktober 2011, och har arbetat på MTG från 1992, har beslutat sig för att lämna koncernen den 31 december 2012 för en ny tjänst på Millicom International Cellular S.A.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”Utnämningen återspeglar Mareks utmärkta ledarskap och utveckling av TV Primas verksamhet. TV Prima är idag Tjeckiens näst största nationella kommersiella TV-bolag och erbjuder för närvarande tre fri-TV-kanaler. Dessa kanaler hade tillsammans en tittartidsandel på över 40% i målgruppen under det tredje kvartalet, och har stadigt ökat sina tittartids- och marknadsandelar. Vårt fokus ligger även fortsättningsvis på att utöka storleken och den geografiska täckningen för våra verksamheter i regionen och Marek kommer att ansvara för denna process.”

”Jag vill även tacka Anders för 20 års enastående tjänst. Under denna tid har han varit en nyckelperson i ett antal av koncernens viktigaste framgångar och vi önskar honom det bästa för framtiden.”


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×