Ny ledningsutnämning

Ny ledningsutnämning

Stockholm
September 21, 2011
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”Koncernen”), tillkännagav idag att Patrick Svensk har utnämnts till Vice President Content MTG och ordförande för verksamhetsområdet Modern Studios. Modern Studios omfattar koncernens innehållsproduktion, som inkluderar Strix Television, och arbetar med att utveckla och sälja format över hela världen.

Patrick Svensk var tidigare VD för och grundare av Zodiak Television Group, som sedan blev Zodiak Media Group och som idag är ett ledande internationellt TV-produktionsbolag. Patrick har tidigare även arbetat som VD för TV3 i Sverige samt som VD för svenska Kanal 5.

Calle Jansson kommer att fortsätta i sin roll som VD för Strix Television.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”Programformat är kärnan i vår verksamhet och ett starkt programinnehåll är det som driver vår tillväxt. Denna utnämning är i linje med vår strävan att skapa, förvärva och utveckla programformat för våra kanaler, på alla våra marknader. Det framhåller även vår vilja att utveckla mer lokalt anpassade programformat samtidigt som vi ytterligare förbättrar vår produktionsförmåga internt. Strix har varit en föregångare och marknadsledare i att utveckla nya originella format och idéer. Vi kommer att fortsätta bygga vidare på denna succé genom att satsa på våra interna kreativa resurser och utöka vår närvaro på nya marknader.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern/Matthew HooperTel:                               +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post:                          investor.relations@mtg.se                                                          

Pressfrågor:Jacob Waern                Tel:                               +46 (0) 736 992 991E-post:                          press@mtg.se  

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2011 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf