NY LEDAMOT FÖRESLÅS TILL STYRELSEN FÖR MTG

NY LEDAMOT FÖRESLÅS TILL STYRELSEN FÖR MTG

Stockholm
February 18, 2009
08.00 CET
Inför årsstämman i Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’) den 11 maj 2009, föreslår valberedningen, bestående av företrädare för AMF Pension, Emesco AB, Investment AB Kinnevik, Nordea Fonder och Swedbank Robur Fonder, omval av Asger Aamund, Mia Brunell Livfors, David Chance, Simon Duffy, Alexander Izosimov, David Marcus och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Michael Lynton väljs in som ny styrelseledamot. Pelle Törnberg har avböjt omval.

Michael Lynton blev styrelseordförande och koncernchef för Sony Pictures Entertainment i januari 2004. Han leder Sony Pictures globala verksamheter, vilka inkluderar film, TV, produktion och distribution av digitalt innehåll, världsomspännande investeringar i TV-kanaler och utveckling av nya underhållningsprodukter, -tjänster och -teknologier. Före Sony Pictures arbetade Michael Lynton för Time Warner och var VD för AOL i Europa, VD för AOL International och VD för Time Warner International. Under hans tid på AOL expanderade företaget till Asien och Latinamerika och blev världens största internettjänst, med verksamhet i 17 länder och på åtta språk. Mellan 1996 och 2000 var Michael Lynton styrelseordförande och koncernchef i Pearson plc’s Penguin Group, där han var ansvarig för förvärvet av Putnam, Inc. och expanderade Penguins varumärke till musik och internet. Michael Lynton började på Walt Disney Company 1987, var ansvarig för att starta Disneys förlagsverksamhet och var VD för Disney-divisionen Hollywood Pictures mellan 1992 och 1996. Cristina Stenbeck, ordförande i valberedningen, kommenterade; ”Vi har det stora nöjet med att föreslå Michael Lynton som ny styrelseledamot. Han för med sig över 20 års erfarenhet från ledande globala medieföretag inom ett brett fält som inkluderar film, TV och både produktion och distribution av digitalt innehåll. Hans framgångar och långa tid i branschen och hans erfarenhet från både nya underhållningsformer och produkter liksom nya marknader tillför en viktig kunskapsplattform till MTG. Vi ser verkligen fram emot att välkomna honom till styrelsen i vår.” ”Valberedningen vill också tacka Pelle Törnberg för hans värdefulla bidrag till styrelsearbetet. Pelle har suttit i styrelsen sedan 2000 och var dessförinnan även MTGs första VD, och som sådan ansvarig för etableringen och lanseringen av ett stort antal medieverksamheter som utgjorde grunden till MTG. Under de senaste 17 åren har han haft en viktig roll i utvecklingen av MTG till det ledande mediebolag inom TV som det är idag, och vi tackar honom för det.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker: Matthew Hooper: +44 (0) 7768 440 414 Oscar Hyléen: +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor: Bert Willborg: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf