Ny kreditfacilitet om 800 miljoner kronor

Ny kreditfacilitet om 800 miljoner kronor

Stockholm
April 30, 2003
13.45 CEST

NY KREDITFACILITET OM 800 MILJONER KRONOR Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att man tecknat en ny löpande kredit om 800 miljoner kronor, i tillägg till redan befintliga kreditfaciliteter. Krediten kan utnyttjas i olika valutor, och förfaller 31 december 2007. Den nya krediten är en generell företagskredit med syfte att finansiera företagets rörelsekapital och fortsatta expansion. Krediten har arrangerats och koordinerats av Deutsche Bank. I gruppen av långivare ingår Deutsche Bank, ING Bank, Nordea och Handelsbanken. MTGs likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick till 569 miljoner kronor per 31 mars 2003, exklusive den nya krediten. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 7747 822 406 Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion, publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri- TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, och som ADR:s på Nasdaq National Market under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00730/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer