Ny finansiell rapporteringsstruktur

Ny finansiell rapporteringsstruktur

Stockholm
March 17, 2016
08.00 CET
MTG tillkännagav idag att man kommer att ändra sin finansiella rapporteringsstruktur från och med det första kvartalet 2016. Detta följer de förändringar som gjorts i MTGs ledning och operativa struktur under koncernens strategiska omvandling från ett traditionellt TV-bolag till en digital underhållningskoncern.

Den nya finansiella rapporteringsstrukturen kommer att vara indelad i fyra segment: Nordic Entertainment, International Entertainment, Studios och MTGx Ventures.

Jämförelsebara helårssiffror från och med 2013 inklusive kvartalssiffror för 2014 och 2015, finns tillgängliga på MTGs hemsida (https://www.mtg.com/sv/vara-resultat/kvartalsrapporter/).

Omvandlingen av koncernen handlar helt enkelt om att driva och forma de snabba förändringarna i konsumtionsbeteenden inom underhållnings-industrin. Denna rapporteringsstruktur speglar det sätt på vilket vår verksamhet nu är organiserad och styrd, samt även den riktning vi räknar med att verksamheten kommer att utvecklas. Vi har gemensamma intäktsströmmar och kostnadsbaser i vart och ett av dessa segment och den nya strukturen tillåter oss att mer effektivt dela investeringar inom exempelvis innehåll och teknik över flera plattformar.

                             Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2016 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release