Ny finansiell rapporteringsstruktur

mars 17 2016

MTG tillkännagav idag att man kommer att ändra sin finansiella rapporteringsstruktur från och med det första kvartalet 2016. Detta följer de förändringar som gjorts i MTGs ledning och operativa struktur under koncernens strategiska omvandling från ett traditionellt TV-bolag till en digital underhållningskoncern.

Den nya finansiella rapporteringsstrukturen kommer att vara indelad i fyra segment: Nordic Entertainment, International Entertainment, Studios och MTGx Ventures.

Jämförelsebara helårssiffror från och med 2013 inklusive kvartalssiffror för 2014 och 2015, finns tillgängliga på MTGs hemsida (https://www.mtg.com/sv/vara-resultat/kvartalsrapporter/).

Omvandlingen av koncernen handlar helt enkelt om att driva och forma de snabba förändringarna i konsumtionsbeteenden inom underhållnings-industrin. Denna rapporteringsstruktur speglar det sätt på vilket vår verksamhet nu är organiserad och styrd, samt även den riktning vi räknar med att verksamheten kommer att utvecklas. Vi har gemensamma intäktsströmmar och kostnadsbaser i vart och ett av dessa segment och den nya strukturen tillåter oss att mer effektivt dela investeringar inom exempelvis innehåll och teknik över flera plattformar.

                             Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

****

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×