NOMINERINGSPROCESS FÖR BOLAGSSTÄMMA 2004

NOMINERINGSPROCESS FÖR BOLAGSSTÄMMA 2004

Stockholm
December 17, 2003
15.43 CET

NOMINERINGSPROCESS FÖR BOLAGSSTÄMMA 2004 I enlighet med beslut vid Modern Times Groups bolagsstämma i maj 2003 har den nomineringsgrupp bestående av represen-tanter för de tre ägarfamiljerna Stenbeck, Klingspor och von Horn samt verkställande direktörerna för aktieägarna Industriförvaltnings AB Kinnevik och Invik & Co. AB meddelat MTG att nomineringsprocessen inför bolagsstämman 2004 kommer att ledas av Cristina Stenbeck som ordförande för nomineringsgruppen. Aktieägare som vill lämna förslag avseende representanter till MTGs styrelse kan vända sig till: E-mail: bolagsstamma@mtg.se Brev: Bolagsstämma MTG Box 2094 SE-103 13 Stockholm MTGs ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 12 maj 2004. MTG är ett internationellt medieföretag med verksamheter i över 30 länder och huvudsaklig broadcastingverksamhet i Skandinavien, Baltikum, Ungern och Ryssland. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum och den största kommersiella radiooperatören i norra Europa. MTGs Viasat-kanaler når dagligen över 50 miljoner tittare i 14 länder och MTGs radiostationer når dagligen 2.7 miljoner lyssnare. Viasat erbjuder via sin DTH-plattform ett kanalpaket med 48 egenproducerade- och tredjepartskanaler. MTG är ett ledande företag inom direktförsäljning via TV i Europa och sänder homeshopping-kanaler till 100 miljoner hushåll i 52 länder, ett ledande företag inom produktion av reality-TV, samt global marknadsledare inom textnings- och dubbningsverksamhet till underhållnings-industrin. MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symboler: MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbol: MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT20540/wkr0001.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf