Mycket snabb ökning av finanstidningens räckvidd bland beslutsfattare

Mycket snabb ökning av finanstidningens räckvidd bland beslutsfattare

Stockholm
October 4, 1999
17.15 CEST

MYCKET SNABB ÖKNING AV FINANSTIDNINGENS RÄCKVIDD BLAND BESLUTSFATTARE Finanstidningens jubileumskampanj har gett ett mycket märkbart resultat. Tidningen har nu 66 procent av Dagens Industris räckvidd bland beslutsfattare i företag med över 50 anställda. -Kampanjen har haft precis den effekt vi önskat oss. Vi är nu ett direkt hot för Dagens Industri, säger HC Ejemyr, VD för MTG Publishing, affärsområdet inom Modern Times Group MTG AB där Finanstidningen ingår. -Jag är tagen över att vi efter tre veckor når två tredjedelar av så många Dagens Industri når i den här målgruppen. Vid tre införanden i Finanstidningen är priset och räckvidd samma som en gång i DI, och de flesta har då sett annonsen i Finanstidningen tre gånger, säger Frederik Rudbäck, VD för Finanstidningen. Finanstidningens jubileumskampanj startade för en månad sedan. 40.000 ledande befattningshavare i svenskt näringsliv får prova Finanstidningen under en begränsad tid. Finanstidningens ordinarie tryckta upplaga på 20.000 kompletteras med ytterligare 40.000, vilket innebär 60.000 tryckta tidningar. Undersökningen som avser räckvidden bland personer i företagsledning i företag med 50 anställda har gjorts av Demoskop. Finanstidningens räckvidd i målgruppen är 35 procent, Dagens Industris 53 procent. Det innebär att Finanstidningen når 66 procent av det antal Dagens Industri når i målgruppen. En radikal ökning från siffran i Orvesto Näringsliv 1999:1 där motsvarande siffra var 25 procent av DIs räckvidd. Undersökningen är gjord bland 600 personer ur Micromedias adressregister över personer som passar in på Orvestos definition av målgruppen. -Det är tydligt att kampanjen haft effekt och genomslag, säger Anders Lindholm, ansvarig för mätningen på Demoskop. Den statistiska säkerhetsmarginalen är plus minus tre procent. Kontaktkostnaden i Finanstidningen i målgruppen är 1,71 kronor, i Dagens Industri är den 3,16 kronor. För ytterligare information kontakta HC Ejemyr, VD MTG Publishing, på telefon +46-8-402 99 00 eller Frederik Rudbäck, VD Finanstidningen på telefon +46-8- 506 245 00. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/04/19991004BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/04/19991004BIT00360/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer