MTG:TELEFONKONFERENS OCH PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2010

MTG:TELEFONKONFERENS OCH PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2010

Stockholm
October 13, 2010
16.00 CEST
TISDAG, 19 OKTOBER 2010, KL 15.00 (CET) Närvarande: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Mathias Hermansson, finanschef

Modern Times Group MTG AB offentliggör resultatet för det tredje kvartalet och årets första nio månader 2010 tisdagen den 19 oktober 2010 kl 13.00 CET.

En telefonkonferens hålls samma dag kl 15.00 CET.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen gör anmälan på:

http://www.mtg.se/sv/Investerare/Telefonkonferenser/Anmalan/

Telefonnumret till telefonkonferensen erhålls vid anmälan. Telefonkonferensen görs även tillgänglig via företagets hemsida.

Anmälan kan även göras genom att fylla i det bifogade formuläret och skicka det per fax till +44 (0)20 7321 5020 eller genom att kontakta Anton Gourman på +44 (0)20 7321 5031.

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa.  Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf