MTGS STYRELSE KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR GODKÄNNANDE AV DISTRIBUTION AV CDON GROUP

augusti 24 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav att dess styrelse, i samband med ett sammanträde idag, beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma. Styrelsen avser att föreslå för bolagsstämman att aktierna i dotterbolaget CDON Group AB distribueras till MTGs aktieägare innan årets slut.

En kallelse till den extra bolagsstämman utfärdas senast två veckor före stämman, och kommer att innehålla vidare information avseende distributionsprocessen. Efter att stämman potentiellt godkänt en distribution av aktierna i CDON Group avser MTG att lämna in en ansökan för en offentlig notering av CDON Group på Nasdaq OMX Stockholm-börsen.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG och styrelseordförande i CDON Group, kommenterade: ”Den extra bolagsstämman är nästa steg i vårt pågående arbete med avknoppningsprocessen och vi förväntar oss att CDON Group delas ut till våra aktieägare under det fjärde kvartalet 2010. Både MTG och Kinneviksfären har lång erfarenhet av att skapa ökat aktieägarvärde genom att distribuera och börsnotera framgångsrikt uppbyggda verksamheter till aktieägarna. MTG självt skapades inom Kinnevik och distribuerades sen till Kinneviks aktieägare 1997.” 

OM CDON GROUP

CDON Group innefattar MTGs verksamhet inom internethandel och väntas knoppas av från MTG genom en distribution av aktierna i CDON Group till MTGs aktieägare i det fjärde kvartalet 2010.

MTGs verksamhet inom internethandel lanserades i februari 1999 i samband med introduktionen av CDON.COM, som ursprungligen sålde musik på CD-skivor genom internetsajter i Sverige, Norge och Danmark. CDON.COM är nu den ledande internetåterförsäljaren av underhållningsprodukter i Norden, med ett brett erbjudande av CD- och DVD-skivor, dataspel, böcker och elektronik, samt musiknedladdningar och tjänster för on demand-streaming. Den finska bokhandeln BookPlus.fi förvärvades 2007 och den svenska leksaksbutiken över internet Lekmer.se förvärvades nyligen i april 2010.

CDON Groups modeverksamhet etablerades 2007 genom förvärvet av modebutiken Nelly.com och barnklädesbutiken LinusLotta.com. Sport & Hälsa-verksamheten etablerades 2008 genom förvärvet av återförsäljaren av kosttillskott Gymgrossisten.com och återförsäljaren av närings- och hälsotillskott Bodystore.com.

CDON Group redovisade en försäljningsökning på 26% till 927 (733) Mkr för det första halvåret 2010. Rörelseresultatet ökade med 55% till 66 (43) Mkr under det första halvåret, och verksamheten redovisade därmed en ökad rörelsemarginal på 7% (6%).

Mikael Olander har tjänstgjort som VD och koncernchef för CDON från 2000, och för CDON Group (tidigare MTG Internet Retailing) från och med dess etablering 2007. 


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×