MTGs rapport om samhällsansvar för 2013

MTGs rapport om samhällsansvar för 2013

Stockholm
April 30, 2014
15.00 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har publicerat 2013 års rapport om samhällsansvar. Rapporten finns tillgänglig på MTGs sajt www.mtg.se i ett digitalt blädderformat och finns även för nedladdning i PDF-format.

Rapporten om samhällsansvar presenterar koncernens fokus på långsiktig hållbarhet och ansvarsfull tillväxt. Ytterligare information om MTGs arbete med samhällsansvar återfinns på http://www.mtg.se/sv/modernt-ansvarstagande/

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                               +46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                               +46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Informationen i denna rapport sådan som Modern Times Group MTG AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och lämnades för offentliggörande den 15.00 CET den 30 april 2014.

Ladda ned press filerna:
Release