MTGs rapport om samhällsansvar för 2013

april 30 2014

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har publicerat 2013 års rapport om samhällsansvar. Rapporten finns tillgänglig på MTGs sajt www.mtg.se i ett digitalt blädderformat och finns även för nedladdning i PDF-format.

Rapporten om samhällsansvar presenterar koncernens fokus på långsiktig hållbarhet och ansvarsfull tillväxt. Ytterligare information om MTGs arbete med samhällsansvar återfinns på http://www.mtg.se/sv/modernt-ansvarstagande/. 


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×