MTG's nya ledning presenteras

MTG's nya ledning presenteras

Stockholm
October 3, 2000
17.27 CEST

MTG'S NYA LEDNING PRESENTERAS Modern Times Group MTG AB (OM Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; Nasdaq: MTGNY), som är en ledande internationell mediekoncern, tillkännagav idag den nya ledningsorganisation som trätt i kraft i och med att Hans-Holger Albrecht blivit ny VD och koncernchef efter Pelle Törnberg som valt VD-skapet för avknoppade Metro International S.A. Verksamheten bedrivs i sju affärsområden. New Media har tillkommit. Som ny senior vice president i MTG efter HC Ejemyr har Anders Nilsson (f. 1967) tillträtt. Anders har arbetat inom MTG i åtta år med uppbyggnaden av radioverksamheten. Den senaste perioden har han varit affärsområdeschef för Publishing. Hans företrädare HC har gått i pension, men fortsätter bland annat som styrelseledamot i Metro International S.A. Affärsområdet Viasat Broadcasting får två chefer, Petter Nylander (f. 1964) är ansvarig för fri-TV, Steen Ulf Jensen (f. 1966) för betal-TV. Petter har arbetat inom TV3 sedan 1994, från början som management trainee i London. Han har därefter bland annat varit försäljningschef, vice VD och VD för TV3 Sverige. Som fri-TV-kanaler räknas TV3, ZTV, 3+, TV8 och Viasat Plus. Steen Ulf har arbetat inom gruppen i tio år. Han började på analysavdelningen på TV3 Danmark, blev analyschef i London för hela TV3, fortsatte som VD för Viasat Danmark. Den senaste tiden har han varit chief operating officer för Viasat Broadcasting. Som betal-TV-kanaler räknas TV1000 och Cinema, TV6 och Viasat Sport. Jørgen Madsen (f. 1966) ansvarar för det nya affärsområdet New Media. Där ingår Everyday.tv, den interaktiva TV-portalen i Viasats digitala TV-plattform som just nu lanseras, e-text, där samtliga text-TV-verksamheter samlats samt MTGs ägande av Internetportalen Everyday.com. Jørgen har arbetat inom gruppen sedan 1994, bland annat som sponsoransvarig för TV3 och senast som chef för Viasat Sport, först i Danmark, därefter för Skandinavien. Susanna Bervå (f. 1959) är chef för affärsområde Radio. Där ingår RIX FM och Power Hit Radio i Sverige, Groove FM i Finland, Star FM i Finland, Estland och Lettland samt MTGs del i norska P4. Susanna började inom MTG 1994, och har bland annat varit ekonomichef på Strix. Hon har arbetat inom radion sedan 1997 som ekonomichef, controller och vice VD. Michael Porseryd (f. 1966) är chef för affärsområde Publishing. Där ingår, efter utdelningen av Metro, Finanstidningen och dess månadsmagasin Kapital samt övriga verksamheter inom finansiell information; webbsajten fti.se och arrangemang av analytikerträffar genom financialhearings.com. I Publishing återfinns också magasinet Silikon, tidskriften Moderna Tider och Brombergs bokförlag. Michael har arbetat inom gruppen sedan 1994, ursprungligen som management trainee på TV3 i London, därefter bland annat som programchef och vice VD för TV3 och VD för ZTV, TV8 och Viasat Broadcasting Sverige. Sedan tidigare är Magnus Håkansson affärsområdeschef för Modern Interactive, Marvin Berchin för SDI Media Group och Kinna Bellander för Modern Studios. I ledningsgruppen ingår också Johan Lindgren som är CFO, chief financial officer, sedan 1997 och Anders Bergqvist, Group Controller. För vidare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@sharedvalue,net eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG eller Anders Nilsson, senior vice president MTG, 08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV som omfattar 18 TV-kanaler i 8 länder), Radio (7 nätverk i 5 länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal och Internet-portal, text-TV), Publishing (daglig finanstidning, övrig finansiell information, magasin och böcker), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, samt på Nasdaq-börsen i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT01000/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT01000/bit0002.doc

Ladda ned press filerna:
bit0001.pdf
Visa mer filer