MTG:s innehav av egna aktier har passerat fem procent

MTG:s innehav av egna aktier har passerat fem procent

Stockholm
August 26, 2021
11.55 CEST
STOCKHOLM, 26 augusti, 2021 — Modern Times Group MTG AB (MTG) meddelar i dag att bolagets innehav av egna aktier har passerat fem procent.

I enlighet med beslut vid den extra bolagsstämman 28 juli 2021 har Modern Times Group MTG AB (publ) återköpt 6 194 343 C‑aktier. C-aktierna, vilka emitterades enligt beslut vid den extra bolagsstämman 28 juli 2021, tecknades och betalades av, och återköptes omedelbart därefter från, Nordea Bank Abp.

Modern Times Group MTG AB (publ) innehar därmed 304 880 B-aktier och 6 324 343 C-aktier, vilket motsvarar cirka 5,7% av det totala antalet aktier och cirka 5,4% av det totala antalet röster i bolaget. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 117 015 055, varav 545 662 är A-aktier, 110 145 050 är B-aktier och 6 324 343 är C-aktier, vilka representerar totalt 121 926 013 röster, varav 5 456 620 röster är hänförliga till A-aktier, 110 145 050 röster är hänförliga till B-aktier och 6 324 343 röster är hänförliga till C-aktier.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.55 CEST den 26 augusti 2021.

För mer information: Oliver Carrà, PR-chef Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, @: oliver.carra@mtg.com Följ ossmtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.) (www.mtg.com) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom gaming- och esportunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)