MTGS EXTRA BOLAGSSTÄMMA GODKÄNNER UTDELNING OCH NOTERING AV AKTIERNA I CDON GROUP

MTGS EXTRA BOLAGSSTÄMMA GODKÄNNER UTDELNING OCH NOTERING AV AKTIERNA I CDON GROUP

Stockholm
October 21, 2010
17.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den extra bolagsstämma i MTG som hölls i Stockholm idag, röstade för att godkänna den föreslagna utdelningen av samtliga aktier i MTGs helägda dotterbolag CDON Group AB (”CDON Group”) till MTGs aktieägare.

MTGs aktieägare erhåller en aktie i CDON Group för varje A- och/eller B- aktie i MTG. MTGs C-aktier är ej berättigade till utdelning. Utdelningen motsvarar högst 4,89064 kronor per A- respektive B-aktie och utdelningen minskar fritt eget kapital i MTG med högst 323.637.004 kronor, baserat på det högsta potentiella antalet utestående aktier vid avstämningsdagen.

Den extra bolagsstämman har bemyndigat MTGs styrelse att fastställa utdelningens avstämningsdag. 

MTG har totalt 67.110.122 utestående aktier, fördelat på 6.636.813 A-aktier, 59.408.309 B-aktier, samt 1.065.000 C-aktier. Sammanlagt motsvarar aktierna totalt 126.841.439 röster, då varje A-aktie berättigar innehavaren till tio röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en röst. Bolaget innehar för närvarande 1.065.000 egna C-aktier vilka varken företräddes eller röstade vid stämman.

Den 24 september hölls en extra bolagsstämma i CDON Group, och stämman beslöt att genomföra en kvittningsemission, genom vilken MTG har tecknat totalt 65.545.122 aktier i CDON Group till en kurs om 3,646 kronor per aktie (”Emissionen”). Betalningen för aktierna har skett genom kvittning av MTGs fordran på CDON Group om 239.000.000 kronor. Genom Emissionen har CDON Groups aktiekapital ökat till 132.090.244 kr och CDON Group har nu totalt 66.045.122 aktier.

Utdelningen av aktierna i CDON Group är villkorad av att Emissionen i CDON Group registreras vid Bolagsverket, av att Nasdaq OMX Stockholm har godkänt CDON Group för notering och att Finansinspektionen granskat och godkänt noteringsprospektet senast den 28 februari 2011. Avsikten är att CDON Groups aktier skall tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm efter att utdelningen har genomförts.

***

OM CDON GROUP

CDON Group innefattar MTGs verksamhet inom internethandel och väntas knoppas av från MTG genom en distribution av aktierna i CDON Group till MTGs aktieägare i det fjärde kvartalet 2010.

MTGs verksamhet inom internethandel lanserades i februari 1999 i samband med introduktionen av CDON.COM, som ursprungligen sålde musik på CD-skivor genom internetsajter i Sverige, Norge och Danmark. CDON.COM är nu den ledande internetåterförsäljaren av underhållningsprodukter i Norden, med ett brett erbjudande av DVD-skivor, dataspel, CD-skivor, böcker och elektronik, samt musiknedladdningar och tjänster för on demand-streaming. Den finska bokhandeln BookPlus.fi förvärvades 2007 och den svenska leksaksbutiken över internet Lekmer.se förvärvades i april 2010.

CDON Groups modeverksamhet etablerades 2007 genom förvärven av modebutiken Nelly.com och barnklädesbutiken LinusLotta.com, samt lanseringen av skobutiken Heppo.com den 31 augusti 2010. Sport & Hälsa-verksamheten etablerades 2008 genom förvärvet av återförsäljaren av kosttillskott Gymgrossisten.com och återförsäljaren av närings- och hälsotillskott Bodystore.com.

CDON Group redovisade en försäljningsökning på 27% till 1.441 (1.131) Mkr för årets första nio månader 2010. Rörelseresultatet ökade med 31% till 97 (75) Mkr under niomånadersperioden, med en oförändrad rörelsemarginal på 7% (7%).

Mikael Olander har tjänstgjort som VD och koncernchef för CDON sedan 2000, och för CDON Group (tidigare MTG Internet Retailing) sedan dess etablering 2007.

Vänligen besök www.mtg.se eller www.cdongroup.com för ytterligare information om CDON Group och dess verksamhet.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se       

Pressfrågor:Bert Willborg          Tel: +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se  

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2010 klockan 17.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf