MTGs bolagsstämma

MTGs bolagsstämma

Stockholm
May 25, 2000
16.48 CEST

MTGS BOLAGSSTÄMMA Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Modern Times Group MTG AB omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Jan Hugo Stenbeck, David Chance, Lars- Johan Jarnheimer och Stig Nordin och nyvaldes Asger Aamund. Till styrelsesuppleant nyvaldes Johan Hakelius. Stämman beslöt att dela ut samtliga aktier i Metro International S. A. till aktieägarna i MTG. Stämman beslöt också att förvärva rörelsen i TV1000 genom en riktad nyemission till ett helägt dotterföretag till Industriförvaltnings AB Kinnevik. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG, tel 08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01040/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer