MTGs aktieägaravtal med Telcrest och CTC Media träder i kraft

juni 2 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har idag noterat det s.k. ’Schedule 13D-dokumentet’ som Alfa CTC Media Holdings (Alfa) har registrerat med den amerikanska finansinspektionen. Dokumentet tillkännager att försäljningen av Alfas 39.548.896 aktier i CTC Media, Inc. (CTC media), motsvarande 25.2% av bolagets utfärdade och utestående aktiekapital, till Telcrest Investments Limited (Telcrest) har slutförts. Därmed har det nya aktieägaravtalet som MTG tecknade med CTC media och Telcrest den 20 maj 2011 trätt i kraft.

MTG avsade sig rätten att förvärva Alfas ägarandel om 25,2% i CTC media den 20 maj 2011, och tecknade ett nytt aktieägaravtal med Telcrest och CTC Media. Avtalet reglerar partnernas förhållande och gäller till och med 6 juni 2015 och liknar det tidigare avtalet mellan MTG Russia, Alfa och CTC Media.

Schedule 13D-dokumentet återfinns på följande länk:

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1354513/000119312511156277/dsc13da.htm (http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1354513/000119312511156277/dsc13da.htm)


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×