MTGs aktieägaravtal med Telcrest och CTC Media träder i kraft

MTGs aktieägaravtal med Telcrest och CTC Media träder i kraft

Stockholm
June 2, 2011
13.15 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), har idag noterat det s.k. ’Schedule 13D-dokumentet’ som Alfa CTC Media Holdings (Alfa) har registrerat med den amerikanska finansinspektionen. Dokumentet tillkännager att försäljningen av Alfas 39.548.896 aktier i CTC Media, Inc. (CTC media), motsvarande 25.2% av bolagets utfärdade och utestående aktiekapital, till Telcrest Investments Limited (Telcrest) har slutförts. Därmed har det nya aktieägaravtalet som MTG tecknade med CTC media och Telcrest den 20 maj 2011 trätt i kraft.

MTG avsade sig rätten att förvärva Alfas ägarandel om 25,2% i CTC media den 20 maj 2011, och tecknade ett nytt aktieägaravtal med Telcrest och CTC Media. Avtalet reglerar partnernas förhållande och gäller till och med 6 juni 2015 och liknar det tidigare avtalet mellan MTG Russia, Alfa och CTC Media.

Schedule 13D-dokumentet återfinns på följande länk:

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1354513/000119312511156277/dsc13da.htm

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:  +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Jacob Waern Tel:  +46 (0) 736 992 991 E-post: press@mtg.se

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2011 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf