MTG vill ersätta TV4 i det analoga marknätet

MTG vill ersätta TV4 i det analoga marknätet

Stockholm
June 11, 2003
13.14 CEST

MTG VILL ERSÄTTA TV4 I DET ANALOGA MARKNÄTET Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att koncernen erbjudit regeringen att överta TV4s koncession för Sveriges enda rikstäckande kommersiella analoga marksända TV-kanal. I ett brev till kulturminister Marita Ulvskog skriver MTG att koncernen är beredd att överta sändningstillståndet med alla nu existerande villkor. Jämfört med det förslag om kraftigt sänkt koncessionsavgift som regeringens utredning har lagt fram skulle ett accepterande av MTGs erbjudande tillföra staten miljardbelopp. Bakgrunden till erbjudandet är att regeringens utredare har föreslagit att TV4s koncessionsavgift ska minska med 20 procent per år fram till och med 2007 varefter licensen är avgiftsfri. Skälet till den föreslagna avgiftssänkningen är enligt koncessionsavgiftsutredningen övergången till digital-TV. I sitt brev till kulturminister Marita Ulvskog skriver MTG: "Modern Times Group MTG AB anser att de nuvarande villkoren - med full koncessionsavgift - är så fördelaktiga och konkurrensfördelen så stor under överskådlig framtid att bolaget är berett att överta sändningstillståndet med nuvarande koncessionsvillkor." "Skälet till att koncessionsavgiften infördes var att det TV-företag som fick tillgång till ett rikstäckande nät av marksändare skulle komma att få en avsevärd konkurrensfördel i form av högre befolkningstäckning i förhållande till de programföretag som utnyttjade satellit." Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, säger i en kommentar: "Villkoren i koncessionsavtalet är så bra och konkurrensfördelen för licensinnehavaren är så betydande under överskådlig framtid, att vi gärna övertar sändningstillståndet med alla nu existerande villkor." För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion, publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri- TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, och som ADR:s på Nasdaq National Market under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00480/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer