MTG vill ersätta TV4 i det analoga marknätet

juni 11 2003

MTG VILL ERSÄTTA TV4 I DET ANALOGA MARKNÄTET

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB,
tillkännagav idag att koncernen erbjudit regeringen att överta TV4s
koncession för Sveriges enda rikstäckande kommersiella analoga marksända
TV-kanal. I ett brev till kulturminister Marita Ulvskog skriver MTG att
koncernen är beredd att överta sändningstillståndet med alla nu
existerande villkor. Jämfört med det förslag om kraftigt sänkt
koncessionsavgift som regeringens utredning har lagt fram skulle ett
accepterande av MTGs erbjudande tillföra staten miljardbelopp.

Bakgrunden till erbjudandet är att regeringens utredare har föreslagit
att TV4s koncessionsavgift ska minska med 20 procent per år fram till
och med 2007 varefter licensen är avgiftsfri. Skälet till den föreslagna
avgiftssänkningen är enligt koncessionsavgiftsutredningen övergången
till digital-TV.

I sitt brev till kulturminister Marita Ulvskog skriver MTG: ”Modern
Times Group MTG AB anser att de nuvarande villkoren – med full
koncessionsavgift – är så fördelaktiga och konkurrensfördelen så stor
under överskådlig framtid att bolaget är berett att överta
sändningstillståndet med nuvarande koncessionsvillkor.”

”Skälet till att koncessionsavgiften infördes var att det TV-företag som
fick tillgång till ett rikstäckande nät av marksändare skulle komma att
få en avsevärd konkurrensfördel i form av högre befolkningstäckning i
förhållande till de programföretag som utnyttjade satellit.”

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, säger i en kommentar:
”Villkoren i koncessionsavtalet är så bra och konkurrensfördelen för
licensinnehavaren är så betydande under överskådlig framtid, att vi
gärna övertar sändningstillståndet med alla nu existerande villkor.”

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller
kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50
Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010

Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat
medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion,
publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den
största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri-
TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största
kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare
inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom
produktion av reality-TV.

Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM
Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, och som ADR:s
på Nasdaq National Market under symbolen MTGNY.


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00480/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/11/20030611BIT00480/wkr0002.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×