MTG: VIASAT SÄLJER BETAL-TV-PAKET I ESTLANDS STÖRSTA BREDBANDSNÄTVERK

MTG: VIASAT SÄLJER BETAL-TV-PAKET I ESTLANDS STÖRSTA BREDBANDSNÄTVERK

Stockholm
October 9, 2009
08.25 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att Viasat Broadcasting har tecknat ett fyraårigt avtal med Elion, Estlands största leverantör av bredband och IPTV-tjänster. Avtalet möjliggör för Viasat att från slutet av oktober 2009 marknadsföra och sälja sina betal-TV-paket till Elions 175.000 bredbandskunder, varav 88.000 även är IPTV-kunder. Viasats estniska TV-kanaler TV3, TV6 och 3+ görs omedelbart tillgängliga för Elions abonnenter genom plattformens existerande IPTV-paket, vilket kommer att medföra betydliga penetrationsökningar för TV6 och 3+. Viasat driver även den största satellit-TV-plattformen i Baltikum. Det nya avtalet följer ett liknande avtal med Telia i Sverige i maj 2008, och bygger vidare på tidigare IPTV-avtal med tio bredbandsoperatörer i Sverige, Norge och Danmark.

Avtalet ger Elions ’digiTV-abonnenter’ omedelbar tillgång till Viasats tre fri-TV-kanaler. De tre kanalerna hade en kombinerad tittartidsandel på 39.7% i det andra kvartalet 2009. Viasat kommer även att marknadsföra sina betal-TV-paket till Elions kunder, med priser mellan 99 och 305 estniska kronor per månad. Viasats premiumerbjudande på Elions IPTV-nätverk kommer omfatta Viasat Guld-paketet med 12 Viasat-kanaler och 25 tredjepartskanaler. Elion är den enda IPTV leverantören i Estland, och landets största bredbandsleverantör. Företaget har 54% andel av landets totala bredbandsabonnenter, och 100% av Estlands IPTV-abonnenter. Elion är ett helägt dotterbolag till AS Estii Telekom, det största telekombolaget i Estland. TeliaSonera äger en majoritetsandel i AS Estii Telekom genom sitt holdingbolag Baltic Tele AB. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: “Avtalet med Elion är det senaste steget i vår strategi att erbjuda våra tjänster när som helst, var som helst. I linje med strategin strävar vi att göra våra fri-TV-kanaler tillgängliga så brett som möjligt, och att attrahera abonnenter till vårt betal-TV-innehåll på ett flertal distributionsplattformer. Elion är den ledande estniska bredbands- och IPTV-operatören och detta avtal visar tydligt på efterfrågan för vår portfölj av fri-TV-kanaler med hög tittartidsandel, samt vårt populära premiuminnehåll inom betal-TV. Distribution via IPTV utgör ett komplement till vår egna satellit-TV-plattform då den ger oss tillgång till hushåll som vi inte har haft möjligheten att nå tidigare. Vi adresserar därför nya hushåll och kommer att dra nytta från ökade penetrationsnivåer framgent.” ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf