MTG utökar ägandet i Zoomin.TV – en global online-publicist av video

MTG utökar ägandet i Zoomin.TV – en global online-publicist av video

Stockholm
May 23, 2018
08.00 CEST

MTG har utökat sitt innehav i Zoom.in Group B.V. (Zoomin.TV) från 51% till 100% genom förvärv av de återstående 49% av aktierna från Adversa Media Groep B.V., ett bolag som kontrolleras av Zoomin.TV:s grundare och nuvarande VD och CFO. MTG betalar EUR 6,2 miljoner kontant för aktierna och löser också Adversas aktieägarelån på EUR 11,3 miljoner till Zoomin.TV.

Zoomin.TV är en ledande global online-publicist av videoinnehåll som produceras för målgruppen generation Z. Med huvudkontor i Amsterdam och 16 kontor på fyra kontinenter producerar Zoomin.TV:s globala nätverk av 3 500 frilanserade videojournalister digitalt videoinnehåll som genererar cirka 3,2 miljarder visningar varje månad.

Zoomin.TV var en av de innehållsleverantörer som valdes ut för att medverka vid lanseringen av videoplattformen Facebook Watch under 2017 och bolaget har även ingått partnerskap med Tencent för att ta Zoomin.TV:s innehåll till videokonsumenter i Kina.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef, MTG: “Varje dag levererar Zoomin.TV hundratals videos från hela världen, vilka inspirerar generation Z. De här unika berättelserna har gjort bolaget till en av världens största online-publicister av video, och nu kommer vi att jobba ännu närmare Zoomin.TV för att nå fler av världens mest passionerade videokonsumenter.”

MTG förvärvade i juli 2015 51% av Zoomin.TV från Adversa och Evalue AG. Betalningen för de återstående aktierna är i enlighet med tidigare avtal med Adversa.

Avtalet medför en preliminär icke kassapåverkande nettovinst om cirka EUR 3 miljoner, vilken kommer att rapporteras under jämförelsestörande poster i MTG:s kvartalsrapport för det andra kvartalet 2018.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).  

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF