MTG utnämner ny VD och koncernchef

MTG utnämner ny VD och koncernchef

Stockholm
July 31, 2012
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att Jørgen Madsen utnämnts till VD och koncernchef från 15 september 2012. Utnämningen följer Hans-Holger Albrechts avgång, då han lämnar MTG i september för att bli VD och koncernchef för den Nasdaq OMX-noterade globala telekommunikationskoncernen Millicom International Cellular S.A. (Millicom).

Jørgen Madsen har varit medlem i koncernens verkställande ledningsgrupp sedan 2000, och utsågs till Executive Vice President för MTGs nordiska broadcasting-verksamheter i oktober 2011, efter att ha varit VD för koncernens danska verksamheter och koncernens sportchef sedan 2002. Jørgen var även styrelseordförande i tjeckiska TV Prima mellan januari 2008 och oktober 2011 och hade ansvaret för koncernens ungerska verksamheter mellan 2010 och 2011. Jørgen började på MTG, då ett dotterbolag till Investment AB Kinnevik (Kinnevik), 1994 och har innehaft ett antal olika befattningar, inklusive som sponsringschef för TV3, chef för Viasat Sport i Danmark och chef för Viasat Sport i Norden.

Hans-Holger Albrecht har tjänstgjort som MTGs VD och koncernchef från augusti 2000 och var dessförinnan operativ chef för MTG från maj 2000. Han började på koncernen 1997 och har tjänstgjort på ett antal positioner, inklusive som chef för koncernens betal-TV-verksamheter och chef för Viasat Broadcasting. Hans-Holger har delat ordförandeskapet i CTC Media, Inc., där MTG är den största aktieägaren, sedan 2003 och kommer att fortsätta på denna position. Han är även styrelseledamot i Millicom International Cellular S.A. och kommer att lämna denna post med omedelbar verkan. Hans-Holger är även styrelseledamot i International Academy of Television Arts & Sciences.

David Chance, styrelseordförande i MTG kommenterade: ”Jag vill välkomna Jørgen till hans nya position i MTG. Han har under sina många år på MTG utmärkt sig som en inspirerande ledare och en mycket bra chef för ett antal av våra verksamheter, samt en värdefull medlem i koncernens verkställande ledningsgrupp. Han tar över i ett viktigt skede i koncernens utveckling, där MTG är pionjär för ny teknik inom broadcasting och expanderar till nya marknader. Kontinuitet är viktigt för koncernens fortsatta framgång, och successionsplanering ingår i vårt arbete, vilket har gjort det möjligt för oss att utnämna en så pass stark intern kandidat. Styrelsen och jag ser fram mot att arbeta med Jørgen framgent.

Styrelsen och jag vill även tacka Hans-Holger för hans betydelsefulla bidrag till MTGs utveckling och expansion under nästan 12 år, som en av industrins längst tjänstgörande och mest framgångsrika VD:ar. Han har varit en nyckelperson i koncernens snabba tillväxt och för skapandet av ett industriledande broadcasting-bolag med en unik geografisk täckning, balanserad mix av betal- och fri-TV-intäkter och en stark finansiell ställning. MTGs försäljning har under hans ledarskap trefaldigats från 2000 till 13,5 miljarder kronor i 2011, medan koncernens marknadsvärde har ökat till över 21 miljarder kronor, med en låg nettoskuld. Ytterligare 7 miljarder kronor har distribuerats till aktieägare som aktie- eller kontantutdelningar och via återköp av egna aktier. Han har inte bara lett verksamheten genom långtgående förändringar utan även skapat en stor del av dessa förändringar genom en tydlig och korrekt vision för koncernens framtida potential. Vi önskar honom lycka till på Millicom.”

Jørgen Madsen kommenterade: ”Det ska bli väldigt spännande och jag är tacksam över att få denna möjlighet. MTG är ett fantastiskt bolag med en stark kultur och en tradition av konstant innovation. Våra kanaler är nu tillgängliga i 36 länder över fyra kontinenter, och detta är en spännande plattform att bygga vidare på och vi fokuserar på att fortsätta att förbättra vårt innehåll, använda ny teknik och expandera till nya marknader.”

Hans-Holger Albrecht kommenterade: ”Jag har haft mycket roligt under min tid på MTG och känner mig privilegierad att ha arbetat med så många talangfulla och dedikerade personer under åren. Vi har dragit nytta av att ha satt en tydlig kurs med långsiktiga mål och har hållit fast vid detta, vilket har gjort det möjligt för oss att konsekvent överträffa förväntningar och skapa hållbart värde. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit som team och de byggstenar vi har satt på plats. MTG är en fantastisk verksamhet och jag önskar koncernen och alla mina kollegor det allra bästa i framtiden.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

David Chance, StyrelseordförandeHans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew HooperTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2012 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release