MTG utnämner ny Executive Vice President of Programming & Content Development

MTG utnämner ny Executive Vice President of Programming & Content Development

Stockholm
March 4, 2015
08.00 CET
Jakob Mejlhede Andersen har blivit utsedd till Executive Vice President of MTG Programming & Content Development och ingår nu i MTGs ledningsgrupp. Jakob kommer att ansvara för innehållsförvärv, programmering och utveckling för MTGs nordiska digitala och linjära betal-TV-verksamhet och för koncernens digitala fri-TV-verksamhet. I hans roll ingår även upphandling av format och samproduktioner.

Jakob Mejlhede Andersen började på MTG 2005 och har varit Senior Vice President of Acquistions & Programming de senaste sex åren. Han blev också Chief Content Officer för koncernens digitala accelerator, MTGx, för ett år sedan. 

MTG har en unik position i branschen eftersom vi är verksamma över nästan alla plattformar – såväl digitala som linjära – och över flera marknader. Min roll är att optimera hur vi utvecklar och utnyttjar vår högklassiga innehållsportfölj så smart som möjligt, så att konsumenter kan njuta av de bästa upplevelserna och kommer närmare den underhållning som de älskar. Vi utvecklas ständigt och vi har ett tydligt mål att bli den ledande digitala underhållaren på alla våra marknader. Min prioritering är tydlig: att publiken fortsätter vara i centrum för varje beslut vi tar.

Jakob Mejlhede Andersen, MTG Executive Vice President of Programming & Content Development

På MTG är innehåll A och O och Jakob har länge varit vår innehållskung. Videotittandet blir mer och mer digitalt, icke-schemalagt och mobilt så relevans är viktigare än någonsin. Det handlar om att säkra det bästa innehållet som finns och leverera det till våra kunder på många olika sätt. Jakob har nu ett brett uppdrag att arbeta med våra erfarna team för att leverera ledande digital underhållning över alla våra marknader.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

****

Frågor?www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2015 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release