MTG TILLKÄNNAGER TILLSÄTTNING AV CDON GROUPS STYRELSE

MTG TILLKÄNNAGER TILLSÄTTNING AV CDON GROUPS STYRELSE

Stockholm
August 9, 2010
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att ett antal nya styrelseledamöter har utnämnts till styrelsen i MTGs helägda dotterbolag CDON Group AB (CDON Group). CDON Group omfattar MTGs samtliga verksamheter inom internethandel och väntas avknoppas från MTG under det fjärde kvartalet 2010 genom en avyttring och distribution av CDON Groups aktier till MTGs aktieägare. Lars-Johan Jarnheimer, Mia Brunell Livfors och Henrik Persson har utnämnts som styrelseledamöter i CDON Group. Hans-Holger Albrecht, Anders Nilsson och Mathias Hermansson är redan medlemmar i styrelsen, och Hans-Holger Albrecht är styrelseordförande.

Hans-Holger Albrecht har tjänstgjort som MTGs VD och koncernchef sedan 2000. Han har tidigare tjänstgjort som ansvarig för koncernens betal-TV-verksamhet och VD för Viasat Broadcasting, samt som operativ chef för MTG. Hans-Holger delar ordförandeposten i CTC Media, Inc., Rysslands största oberoende TV-bolag, där MTG är den största ägaren med en ägarandel om 38,9%. Hans-Holger är även styrelseledamot i Millicom International Cellular S.A. sedan i maj 2010 och är styrelseledamot i International Emmy Association i New York.

 Lars-Johan Jarnheimer är oberoende från MTG och CDON Groups ledning och aktieägare. Lars-Johan är för närvarande medlem i styrelsen för INGKA Holding B.V. (moderbolaget för Ikea-koncernen), Apoteket AB, Seamless Distribution AB, Arvid Nordquist Handels AB och förbundsstyrelseordförande i BRIS – Barnens Rätt i Samhället. Lars-Johan har tjänstgjort som VD för Tele2 AB från 1999 till 2008 och har tidigare haft ett antal positioner på IKEA, Hennes & Mauritz, SARA Hotels, SAAB Opel Sverige AB, ZTV och Comviq. 

Mia Brunell Livfors och Henrik Persson representerar MTGs huvudägare Investment AB Kinnevik, som kommer att bli CDON Groups största ägare efter den planerade avknoppningen från MTG.

Mia Brunell Livfors har varit VD för Investment AB Kinnevik sedan 2006 och tjänstgjorde dessförinnan som finanschef för MTG mellan 2001 och 2006 och i olika ledningspostitioner mellan 1992 och 2001. Mia har varit styrelseordförande i Metro International S.A. sedan 2008 och är också styrelseledamot i Millicom International Cellular S.A, Tele2 AB, Transcom Worldwide S.A. och H & M Hennes & Mauritz AB. 

Henrik Persson har varit direktör för Nya Investeringar inom Investment AB Kinnevik sedan 2007 och tjänstgjorde mellan 2004 och 2007 som informationsdirektör. Henrik har varit styrelseledamot i Black Earth Farming Ltd sedan 2006, i Kontakt East Holding AB sedan 2006, i Mellersta Sveriges Lantbruks AB sedan 2007 och i Relevant Traffic Europé AB sedan 2006.

Anders Nillson har varit operativ chef för MTG och VD för MTGs affärsområde Online sedan januari 2008. Anders har även tjänstgjort som chef för MTGs bulgariska TV-verksamhet sedan oktober 2008, chef för koncernens baltiska fri-TV-verksamheter sedan februari 2009 och chef för den slovenska fri-TV-verksamheten sedan mars 2010. Anders har vidare varit ledande befattningshavare inom MTG Radio och MTGs tidigare affärsverksamhet inom Publishing, var operativ chef för MTG mellan 2000 och 2003 och var chef för MTG Sverige mellan 2003 och 2007. Han är styrelseordförande i sökmarknadsförings- och sökmotoroptimeringsföretaget Relevant Traffic AB. Anders började arbeta inom MTG 1992.

Mathias Hermansson har tjänstgjort som MTGs finanschef sedan mars 2006 och var koncerncontroller mellan 2001 och 2006. Mathias har även innehaft olika ekonomistjänster inom Viasat Broadcasting, MTG Radio och MTG Internet Retailing. Mathias har vidare tjänstgjort som finanschef för MTGs tidigare dotterbolag Metro International S.A.s verksamhet i Nordamerika. Han började inom MTG 1999 och arbetade tidigare på Unilever Sverige. Mathias har varit ledamot i CTC Medias styrelse sedan 2009. 

Utnämningen av ytterligare en oberoende ledamot i CDON Groups styrelse tillkännages i sinom tid.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: “Vi har nu nöjet att stärka CDON Groups styrelse genom att addera ett antal nya styrelseledamöter som representerar de nuvarande och framtida aktieägarna, har passande kunskap i industrisektorn, erfarenhet av att leda tillväxtbolag eller komplementerande industribakgrunder. De kommer att bidra med en ovärderlig insikt och ledning under den pågående strategiska utvecklingen av denna marknadsledande affärsverksamhet. Processen för att avknoppa CDON Group från MTG och distribuera dess aktier till MTGs aktieägare pågår och förväntas bli slutförd under det fjärde kvartalet 2010.”

OM CDON GROUP

MTGs verksamhet inom internethandel lanserades i februari 1999 i samband med introduktionen av CDON.COM, som ursprungligen sålde musik på CD-skivor genom internetsajter i Sverige, Norge och Danmark. CDON.COM är nu den ledande internetåterförsäljaren av underhållningsprodukter i Norden, med ett brett erbjudande av CD- och DVD-skivor, dataspel, böcker och elektronik, samt musiknedladdningar och tjänster för on demand-streaming. Den finska bokhandeln BookPlus.fi förvärvades 2007 och den svenska leksaksbutiken över internet Lekmer.se förvärvades nyligen i april 2010. 

CDON Groups modeverksamhet etablerades 2007 genom förvärvet av modebutiken Nelly.com och barnklädesbutiken LinusLotta.com. Sport & Hälsa-verksamheten etablerades 2008 genom förvärvet av återförsäljaren av kosttillskott Gymgrossisten.com och återförsäljaren av närings- och hälsotillskott Bodystore.com.

CDON Group redovisade en försäljningsökning på 26% till 928 (733) Mkr för det första halvåret 2010. Rörelseresultatet ökade med 55% till 66 (43) Mkr under det första halvåret, och verksamheten redovisade därmed en ökad rörelsemarginal på 7% (6%).

Mikael Olander har tjänstgjort som VD och koncernchef för CDON från 2000, och för CDON Group (tidigare MTG Internet Retailing) från och med dess etablering 2007.  

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel:  +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti 2010 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf