MTG: TELEFONKONFERENS OCH PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2010

MTG: TELEFONKONFERENS OCH PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2010

Stockholm
July 13, 2010
12.00 CEST
TISDAG, 20 JULI 2010, KL 15.00 (CET) Närvarande: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Mathias Hermansson, finanschef

Modern Times Group MTG AB offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2010 tisdagen den 20 juli 2010 kl 13.00 CET.

En telefonkonferens hålls samma dag kl 15.00 CET.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen gör anmälan på:

http://www.mtg.se/sv/Investerare/Telefonkonferenser/Anmalan/

Telefonnumret till telefonkonferensen erhålls vid anmälan. Telefonkonferensen görs även tillgänglig via företagets hemsida.

Anmälan kan även göras genom att fylla i bifogat formulär och skicka per fax till+44 (0)20 7321 5020 eller genom att kontakta Anton Gourman på +44 (0)20 7321 5031.

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa.  Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf