MTG tecknar nytt aktieägaravtal i CTC Media

maj 20 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har registrerat s.k. ’Schedule 13D’-dokument hos den amerikanska finansinspektionen angående CTC Media, Inc. (CTC Media – Nasdaq: CTCM). MTG är den största aktieägaren i CTC Media, med en andel på 38.2% och CTC Media är rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Dokumentet tillkännager att MTG Russia AB idag har informerat Alfa CTC Media Holdings Limited (Alfa) och CTC Media att koncernen har avsagt sig rätten att förvärva de 39.548.896 aktier i CTC Media (motsvarande 25,2% av CTC Media) som Alfa erbjöd MTG den 27 april 2011, till ett pris på 27,097 amerikanska dollar per aktie. Alfa har nu ingått avtal att sälja dessa aktier till Telcrest Investments Limited (Telcrest).

MTG Russia, CTC Media och Telcrest har, som en följd av detta, idag tecknat ett nytt aktieägaravtal som reglerar partnernas förhållande.  Avtalet är villkorat av att Telcrest slutför förvärvet av Alfas aktier i CTC Media senast den 23 augusti 2011. Det nya aktieägaravtalet, som skulle gälla till och med 6 juni 2015, liknar det nuvarande avtalet mellan MTG Russia, Alfa och CTC Media och återfinns som en bilaga till det registrerade dokumentet, som återfinns på http://sec.gov/Archives/edgar/data/1354513/000090342311000277/mtg-13da2_0519.htm (http://sec.gov/Archives/edgar/data/1354513/000090342311000277/mtg-13da2_0519.htm). Avtalet specificerar att CTC Medias styrelse kommer att fortsätta att bestå av nio medlemmar och MTG skulle representeras i styrelsen på samma sätt som idag. Peter Aven kommer även framöver att inneha den delade styrelseordförandeposten i CTC Media.

Telcrest är ett nyligen skapat bolag som ägs av Mediaset LLC, CJSC National Media Group, Abit Holdings lImited och OJSC Surgutneftegas, vilka alla utgör närstående bolag till Bank Rossiya, samt Itera Media Limited.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”Vi är mycket nöjda med att ha tecknat detta avtal med vår nya partner i CTC Media. Vi har genomfört positiva diskussioner med aktieägarna i Bank Rossiya angående vårt framtida partnerskap och CTC Medias fortsatta utveckling. Vi har varit en aktieägare i CTC Media sedan 2002 och vi har varit djupt involverade i bolagets framgångsrika tillväxt. CTC Media utgör en strategisk långsiktig investering för oss”.

Yury Kovalchuk, styrelseordförande i Bank Rossiya och Alexey Mordashov, styrelseledamot i Bank Rossiya kommenterade: ”Vi ser vår investering i CTC Media och det här partnerskapet som en positiv utveckling för oss och vi betraktar MTG som en långsiktig strategisk partner.”


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×