MTG TECKNAR NY KREDITFACILITET PÅ 3.500 MILJONER KRONOR

MTG TECKNAR NY KREDITFACILITET PÅ 3.500 MILJONER KRONOR

Stockholm
February 14, 2006
17.00 CET

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att bolaget har tecknat en ny kreditfacilitet på 3.500 miljoner kronor. Faciliteten är på fem år utan några amorteringskrav och är av en så kallad revolverande karaktär. Kreditfaciliteten har arrangerats av sju ledande internationella banker – Deutsche Bank, Calyon, DnB NOR, Nordea, SEB Merchant Banking, Svenska Handelsbanken och West LB, med Deutsche Bank som facilitetsagent. Den nya kreditfaciliteten ersätter den existerande faciliteten på 800 Mkr och ska användas för den eventuella återbetalningen av det konvertibla skuldebrevet på 120 miljoner euro, vilket förfaller i juni 2006, samt för bolagets fortsatta expansion. Koncernens nettokassa uppgick till 638 Mkr den 30 september 2005, koncernens senaste rapporteringstillfälle. Banque Invik har agerat som MTGs rådgivare vid transaktionen. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, CFO tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med fler än 50 egenproducerade och tredjeparts TV-kanaler till tittare i 19 länder i Europa och Viasat når över 60 miljoner tittare varje dag. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf