MTG TECKNAR NY KREDITFACILITET OM 3 MILJARDER KR

MTG TECKNAR NY KREDITFACILITET OM 3 MILJARDER KR

Stockholm
August 27, 2008
15.40 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”Koncernen”), tillkännagav idag att man har tecknat avtal om en ny kreditfacilitet om 3 miljarder kr. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats, upptas den nya kreditfaciliteten i syfte att fullt ut finansiera förvärvet av Nova Televisia Bulgaria samt för att ge fortsatt finansiell flexibilitet för MTG att göra ytterligare investeringar och öka avkastningen till aktieägarna. Faciliteten löper över tolv månader från första nyttjande vid affärens slutförande, med en option på förlängning om ytterligare sex månader.

MTG tillkännagav den 31 juli 2008 att man hade undertecknat ett avtal om att förvärva 100% av Nova Televisia Bulgaria, Bulgariens näst största TV-kanal, för 620 miljoner euro kontant, på en kontant och skuldfri basis samt med reservation för justeringar vid affärens slutförande. Det tillkännagavs även att förvärvet skulle finansieras av MTGs befintliga likvida medel samt upptagning av nya lån. Förvärvet förutsätter godkännande från berörda myndigheter och förväntas vara slutfört i slutet på oktober 2008. Den nya kreditfaciliteten arrangeras och ställs till MTGs förfogande av SEB och Nordea. Säkerhet har inte lämnats för faciliteten, den saknar amorteringskrav före slutlig återbetalning och är tillgänglig i svenska kronor samt euro. Koncernens befintliga facilitet av så kallad revolverande karaktär, som tecknades i februari 2006, kvarstår. Koncernen hade en nettokassa på 1.675 miljoner kr i den senast redovisade balansräkningen, daterad den 30 juni 2008. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: ”Den nya kreditfaciliteten, i kombination med våra befintliga medel, sörjer för en fullständig finansiering av vårt förvärv av Nova före slutförandet av affären. Den ger oss även fortsatt flexibilitet att investera i såväl befintlig som ny verksamhet och öka avkastningen till aktieägarna framgent.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mathias Hermansson, Finanschef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker Matthew Hooper / Oscar Hyléen Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf