MTG tecknar ny icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet om 1 miljard kronor

MTG tecknar ny icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet om 1 miljard kronor

Stockholm
June 4, 2024
08.00 CEST
Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) tillkännagav idag att koncernen har tecknat en ny icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet på 1 miljard kronor med en löptid på 2 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år. Faciliteten har säkrats av DNB, Nordea och Swedbank. Den nya faciliteten ersätter MTG:s tidigare revolverande kreditfacilitet om 1 miljard kronor, 2+1 år, som tecknades i juli 2021 i samband med förvärvet av PlaySimple.

MTG har en stark balansräkning och hade en nettokassa på 3,3 miljarder kronor per den 31 mars 2024. Koncernens starka kassaflöden säkerställer att MTG behåller en hög grad av finansiell flexibilitet, och den nya faciliteten har tagits upp för att stödja våra operativa och strategiska behov om, och när, det behövs. MTG genererade 911 miljoner kronor i fritt kassaflöde under 2023. Koncernen har därför inte utnyttjat sin tidigare revolverande kreditfacilitet sedan april 2022.

De långivande bankerna för den revolverande kreditfaciliteten är DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Abp filial i Sverige och Swedbank AB (publ).

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR

Direkt: +46 73 661 8488 anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
MTG tecknar ny icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet om 1 miljard kronor