MTG tecknar avtal om att förvärva fri-TV-gruppen LNT i Lettland

MTG tecknar avtal om att förvärva fri-TV-gruppen LNT i Lettland

Stockholm
January 9, 2012
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) ('MTG' eller 'Koncernen'), tillkännagav idag att den har tecknat ett avtal om att förvärva 100% av Latvijas Neatkarīgā Televīzija (LNT) i Lettland för ett icke tillkännagivet kontantbelopp. LNT är Lettlands näst största fri-TV-operatör och driver den nationella kanalen LNT, den ryskspråkiga kanalen TV5 samt underhållningskanalen LMK. Transaktionen kräver godkännande av det lettiska konkurrensrådet.

LNTs försäljning uppgick till mindre än 7 miljoner euro och bolaget redovisade en EBITDA-förlust för de första nio månaderna 2011. Bolaget lanserades 1996. LNT har sitt huvudkontor i Riga och sänder en bred uppsättning lokalproducerad och internationell underhållning, samt nyheter och filmer.

MTGs nuvarande fri-TV-verksamheter i Lettland består av kanalerna TV3, 3+ och TV6.

MTG kommer vid transaktionens slutförande överta den operationella kontrollen över verksamheten samt konsolidera LNTs resultat i sina räkenskaper. Resultaten kommer då redovisas inom affärsområdet Viasat Broadcasting, som en del av koncernens baltiska verksamheter inom segmentet Fri-TV Tillväxtmarknader.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: ”MTG är ett tillväxtbolag och vi fortsätter att leta efter expansionsmöjligheter i framtida tillväxtmarknader. LNT är en sådan möjlighet och passar utmärkt tillsammans med våra existerande verksamheter i Lettland och i regionen. LNTs kanalportfölj utgör ett komplement till vårt existerande erbjudande, som vi har utvecklat under de senaste 14 åren. Denna transaktion skulle ge oss möjlighet att erbjuda tittare ett ännu bredare och bättre utbud av lettiska och ryska program. Då en av koncernens två utsändningsanläggningar ligger i Riga är vi fokuserade på att fortsätta investera i Lettland och den Baltiska regionen, i takt med att reklammarknaderna stabiliseras och återvänder till tillväxt.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TVverksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 29 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 34 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 januari 2012 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf